Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumisse on sisse seatud seni mahukaim Eesti disaini püsiväljapanek “Sissejuhatus Eesti disaini”, mis on omamoodi Eesti disaini aabitsaks. Kuigi piirangute tõttu hetkel näitust külastada ei saa, tasub pikisilmi näituseasutuste avanemist oodata. Näitusega seoses toome ka moodnekodu.ee lugejani Eesti disaini sissejuhatava “kursuse”, kus ei saa selgeks mitte ainult Eesti disaini ABC vaid ka XYZ.

G - Helle ja Taevo Gans

Helle ja Taevo Gans on Eesti disainimaastikul märkimisväärselt silmatorkav paar, kes on tõestanud end iseseisvate loojatena, ent teostanud ka jõulisi ühistööna valminud projekte. Nad on alates 1960. aastate teisest poolest olnud aktiivsed osalised disaini ja sisearhitektuuri protsesside ja praktikate muutusterohkes sündmustikus, loonud reeglina modernistlikus võtmes sisekujunduslahendusi paljudele olulistele arhitektuuriobjektidele ning edukalt kohanenud 1990. aastate algul muutunud loometingimustega taasiseseisvunud Eestis.

Helle ja Taevo Gans osalesid juba noorte disaineritena 1969. aastast toimunud eksperimentaalses näitusesarjas „Ruum ja vorm“ ning avaldasid almanahhis Kunst ja Kodu oma ruumide ja objektide disainilahendusi.

Foto: Taevo Gansi looming näitusel "Ruum ja vorm" (1969)

Foto: Taevo Gansi loodud sisearhitektuur Arsi baaris (1976)


Paralleelselt liikusid nad kumbki aina ulatuslikumate loominguliste väljakutsete suunas, mis realiseerusid 1960. aastate lõpust alates nii erinevate projekteerimisasutuste kui ka kunstitoodete kombinaadi ARS kaudu ning on kujundanud nii avalikku kui ka isiklikku ruumi kohalikus, üleliidulises ja ka rahvusvahelises plaanis.

Foto: Mait Summataveti ja Taevo Gansi kujundatud paviljon maailmanäitusel EXPO 1974.

Foto: Moskva festivali kujundus 1985. aastast

Foto: Pärlselja pioneerilaagri interjööri sisekujundus Helle Gansilt (1973)


Helle Gans asus pärast Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi lõpetamist tööle EKE Projektis (1967–1976) ning töötas hiljem Kunstitoodete Kombinaadi ARS kujundustööde ateljee juures. Ta on loonud mitmeid märgilisi sisearhitektuurilahendusi, mööblit ja mitmesuguseid ruumikujunduselemente.

Foto: Helle Gansi kell-baromeeter (1967)

Helle Gans on olnud ka paljude tarbekunsti- ja ka tarbekaubanäituste kujunduste autor, mida võimaldas ARSi poolt pakutav tihe tegutsemisväli. Ilmekateks näideteks tema töödest paljude seas on sisearhitektuurilahendused Tsooru keskusehoonele (1977) ja Pärnu KEKi lasteaiale (1978).

Foto: Pärnu lasteaja "Trall" sisekujundus (1978)

Taevo Gans lõpetas Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi samuti 1966. aastal, töötades seejärel Kommunaalprojektis (1966–1969), EKE Projektis (1966–1974) ning 1974. aastast ARSis. Tema loodud on sisearhitektuursed lahendused Sojuz’i Apollo keskusle Moskva lähedal Tähelinnas (1973) ning Ranna sovhoosi Sõrve puhkehoonele. Ühe märkimisväärsema ja terviklikuma sisekujunduslahendusena valmis 1980. aastal ENSV Ministrite Nõukogu Valgeranna puhkehoonete interjöör.

Foto: ENSV Ministrite Nõukogu Valgeranna puhkehoone interjöör (1980)


Helle ja Taevo Gansi koostöös on valminud Tallinna Linnuvabriku söökla (1978) ning sanatooriumi Tervis (1987) interjöörid. Mahuka projektina valmis Ganside ning Reet ja Tiit Jürna ja Taimi Soo ühistöös 1985. aasta üleliidulise noorsoo- ja üliõpilasfestivali keskuse infosüsteemi kujundus Moskvas.

Fotod 2x: Pärnu sanatoorium Tervis sisekujundus (1998)1992. aastast asutasid Gansid oma ettevõtte GaDIS, mille nime all on loodud nii valgustilahendusi kui ka kujundatud mööblit ja sisearhitektuuriprojekte. Helle ja Taevo Gans tegutsevad sisearhitektuuri valdkonnas seniajani.

Foto: Helle Gansi tool 1984. aastast.