Milleks korteriühistule päikeseelekter?


Päikesepaneelidest saadaval kasul on mitu aspekti. Tarbides päikesepaneelidega toodetud elektrit, saab korteriühistu säästa võrgust ostetava elektri, võrgutasu ja maksude pealt. Tarbimisest üle jääva elektri saab börsihinnaga tagasi võrku müüa.

Päikesepaneelidest on abi kõikide tarvitite juures, mis töötavad elektrienergia jõul. Reeglina ühendatakse paneelid siiski ühistu üldelektri arvesti taha ja need aitavad katta ühistu üldtarbimist. Seejuures on oluline teada, et tavapärased päikeseelektrisüsteemid on ette nähtud töötama paralleelselt elektrivõrguga ja võrgukatkestuse korral elektrienergiat ei anna.

Kas igale majale saab paigaldada päikesepaneelid?


See, kas majale saab paigaldada päikeseelektrijaama, sõltub mitmest asjaolust. Näiteks kortermaja vanus ei ole takistuseks, kui hoone katusekonstruktsioon ja kandevõime on päikesepaneelide paigaldamiseks sobivas seisukorras.

Samuti ei ole paneelide paigaldamise eelduseks maja renoveerimine ja soojustamine. Mõlema investeeringu tasuvust võib käsitleda eraldi. Suurima võidu ja parima energiaklassi saavutab korteriühistu mõlemat varianti kombineerides ja täpsema ekspertiisi tegemisel saab soovi korral appi kutsuda Eesti Energia spetsialistid.

Ülejäägi saab anda võrku


Päikesepaneelid toodavad ka Eesti oludes headel päevadel niisugusel hulgal energiat, et majarahvas ei jaksa kõike ära kasutada. Elektrienergia salvestamise omahind on võrreldes elektri turuhinna ja selle kõikumisega praegu veel liialt kõrge. Majanduslikult tasuvam on kasutada n-ö salvestina võrku ehk anda üle jääv energia võrku ja osta puudujääv elektrienergia sealt tagasi.

Salvestamise hind on aga kiirelt alanemas ja juba lähema paari aasta perspektiivis võib see osutuda ka majanduslikult tasuvaks. Eesti Energia pakub korteriühistutele juba praegu selliseid päikeseelektrisüsteeme, millega saab salvestuslahenduse ühendada ka aastate pärast, tagantjärele.

Millal hakkab investeering kasu tooma?


Korteriühistute puhul jääb tasuvusaeg enamasti vahemikku 6–10 aastat. Sõltub see näiteks elanike tarbimisharjumustest, päikeseelektrisüsteemi maksumusest, elektri ja võrgutasu maksumusest.

Investeeringut on võimalik finantseerida laenuga selliselt, et elektrikuludelt saadav rahaline võit katab ära aastased laenumaksed. Selleks tuleb leida sobiv kombinatsioon sissemakse suurusest, laenuperioodist ja krediidikulukuse määrast.

Et teada saada, missugune on konkreetsele korteriühistule optimaalne kogus päikesepaneele ja sobilik investeeringumaht, on soovitatav võtta ühendust Eesti Energia spetsialistidega. Nemad aitavad selgitada välja tehnilised võimalused ja teevad ka objektipõhise tasuvusarvutuse.

Esialgse arvutuse päikesepaneelide hulga ja tasuvuse kohta saab teha Eesti Energia kodulehel päikesepaneelide kalkulaatoriga.

Jaga
Kommentaarid