Hoone maa-aluse kandekonstruktsiooni ehk vundamendi ning selle maapealse osa ehk sokli ja konstruktsiooni vuukide isoleerimine on oluline, et tagada katkestusteta soojustuskiht. Täielik soojustuskiht ei lase niiskusel ega ka külmal tungida hoone osadesse.

Eestis on tänaseni veel laialt levinud vundamendi ja selle osade vertikaalne isoleerimine sama isolatsioonimaterjaliga, mida reeglina kasutatakse seintel.


Isolatsiooni vertikaalne paigaldus tekitab hoonele ühe olulise puuduse, milleks on vundamendi peal asuv külmasild, sest tavapäraselt asetatakse kergplokid või tellised otse vundamendile. Seinakonstruktsiooni all kasutatakse tihti ka tekstiili või niiskustõkke kontsentraati, kuid olenemata sellest jõuab maapinnast tulev külm ikka hõlpsasti seinteni ja vuukide juurde tekivad märkimisväärsed termilised sillad ehk külmasild.

Termilised sillad ehk külmasillad avaldavad negatiivset mõju hoone energiaklassile ja elanike mugavusele. Külmasildade tagajärjel kaob soojus, neisse koguneb kondensaat ja pikas perspektiivis võib tekkida ka hallitus. Termiliste sildade vältimiseks soovitab 27-aastase ajalooga ehitusmaterjalide hulgimüüja Bestor Grupp võimalusel kasutada vahtklaasi.

Vahtklaas on peaaegu 100% puhtast klaasist valmistatud isoleeriv materjal, mis saadakse keeruka tootmisprotsessi käigus, moodustades erineva suurusega klaasraamist paneelid.


Paneeli sisemus moodustub süsihappegaasiga (CO2) täidetud ja suletud kärgedest. Näiteks FOAMGLAS ® vahtklaas on valmistatud spetsiaalselt sorteeritud taaskasutatavast klaasist (≥ 60%) ja looduslikest toorainetest nagu liiv, dolamiit ja lubi. Materjal on

 • vee- ja niiskuskindel
 • näriliste- ja putukakindel
 • vastupidav keemilistele ühenditele, sh happekindel
 • kergelt töödeldav
 • mittesüttiv
 • veeauru mitteläbilaskev
 • mõõtmetelt stabiilne
 • ökoloogiline
 • radooni isoleeriv

Radoon ehk radioaktiivne gaas.


Eelnevast loetelust võis silma jääda radoon. Radoon on radioaktiivne gaas, mis tekib maapinnas looduslike radionukliidide lagunemisel ja imbub vundamendi- ja põrandakonstruktsioonide kaudu hoonete siseruumidesse. Paljudele kinnisvaraomanikele võib tulla üllatusena, et umbes kolmandikul Eestist eritub pinnasest rohkelt looduslikku radioaktiivset gaasi radooni. Eriti puudutab see Põhja-Eesti, kuid radooniohtlikud piirkondi on ka Lääne-Virumaal, Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis. Radooniriski kaardid on avalikult kättesaadavad keskkonnaministeeriumi veebilehel.

Kui planeeritav hoone asub ohtlikus piirkonnas, tuleks juba ehitamisel kasutada radooniohtu tõrjuvaid meetmed, sest pärast hoone valmimist on see palju keerukam ja kallim. Üks võimalik variant on põrandate ja vundamendi isoleerimiseks kasutada vahtklaasi, mis tagab hea soojapidavuse, vähendab oluliselt termilisi sildu ning elimineerib ka radooniohu.

Ainulaadse struktuuri tõttu on soojusisolatsiooni tagamiseks ja aurutõkke loomiseks piisav ainult ühest materjalikihist.


Sõltuvalt tootetüübist varieerub FOAMGLAS® vahtklaasi soojusjuhtivus (λ-lambda) vahemikus 0,036 W / (mK) kuni 0,058 W / (mK). Materjali omadustest tulenevalt kasutatakse seda kõigis hoonete probleemsetes kohtades: seestpoolt, maa-aluste osade, katuste, seinte ja vundamentide isolatsiooniks. Isolatsiooni kasutamise lihtsustamiseks toodetakse vahtklaasi erineva suuruse ja paksusega paneelide või plokkide kujul, mida kasutatakse kogu hoone erinevate asukohtade ja vuukide isoleerimiseks.

Tänu eriti kõrgele survetugevusele paigaldatakse näiteks FOAMGLAS® Perinsul HL seeria vahtklaasplokke konstruktsiooni esimesena, „müüritise kihina, mis takistab temperatuuri muutusi ja niiskuse liikumist konstruktsioonis. Sellise lähenemisega on:

 • suletud tee igasuguse niiskuse liikumisele;
 • soe ja kuiv konstruktsioon, mis seab ebasoodsad olud hallituse ja seente tekkeks;
 • vahtklaas on anorgaaniline ehk see ei mädane ning on näriliste ja kahjurite suhtes vastupidav;
 • alternatiividest kõige kõrgema tuleohutusklassiga (A1).

FOAMGLAS® Perinsul HL paigaldatakse mördi abil, nagu ka kõik teised müüritise elemendid. FOAMGLAS® Perinsul HL omab Euroopa tehnilist hinnangut ning on sertifitseeritud kasutamiseks müüritisena termiliste sildade vähendamiseks.

FOAMGLAS® ametlik esindaja Eestis on Bestor Grupp. Materjali kohta leiab rohkem infot siit.