Kahjuks näitab praktika, et ka tänapäeval ei ole kasutusload paljude inimeste jaoks midagi iseenesestmõistetavat ning seda isegi uute majade puhul. Selle põhjused võivad olla väga erinevad, näiteks kui kogu ehitusprotsess on olnud sedavõrd kurnav, et kasutusloa vajadus jäi hiljem lihtsalt teadvustamata. Enne ehitise kasutusele võtmist tuleb ehitusseadustikus sätestatud juhtudel taotleda kasutusluba. Kasutusluba tõendab ehitise nõutele vastavust loa andmise ajal ning lubab ehitist kasutada kasutusloa taotluses märgitud eesmärgil. Spetsialistide sõnul võib õnneks tõdeda, et teadlikkus ning sellekohaste päringute hulk on märgatavalt tõusnud.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse §26 järgi korrastatakse ehitisregistri andmed 2020. aasta 1. jaanuariks. §26 sätestab ka seda, et korrastamise käigus kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata hooned, nende ehitisealune pind ja koordinaadid. Selleks ajaks ähvardab kasutusloata hooneid trahvinõue, kuigi spetsialistide sõnul on kohalike omavalitsuste puhul oodata esmalt teavitavat märgukirja, sest kasutusloa puudumine ei pruugi olla tahtlik ning trahvimine ei tohiks olla eesmärk iseenesest, vaid alles viimane abinõu.

Paraku ei pea ei spetsialistid ega tavainimesed ehitisregistrit oma praegusel kujul kuigi kasutajasõbralikuks keskkonnaks, kus oleks ilma eelnevate põhjalike teadmisteta mugav omal käel muudatusi teha, dokumente üles laadida või kasutusluba taotleda. Tavainimesele tähendab kasutusloa hankimisega seonduv üsna suurt ajakulu ja energiat vajalike dokumentide ning süsteemide selgeks tegemiseks.

Siin ongi abiks valdkonnaga iga päev kokku puutuvad eksperdid. Projektimuudatuste tegemiseks ning kasutusloa taotlemiseks on vaja esialgset projekti kohaliku omavalitsuse arhiivist. Selle puudumisel tuleb maja algusest peale mõõdistada ja esitada andmete esitamise teatis. Pärast seda saab kohaliku omavalitsuse töötaja maja registrisse kanda ja seejärel on võimalik kasutusluba taotleda ning sellele vajalikud aktid ja ekspertiisid lisada.

Kasutusloa taotlemise etapid
• Kliendi esitatud ehitusdokumentide ja ehitisega tutvumine
• Konsultatsioon
• Ehitise ja täitedokumentatsiooni puuduste fikseerimine ja detailse hinnakalkulatsiooni koostamine
• Koostatud ehitusdokumentide (ehitise audit, muudatus-/mõõdistusprojekt, elektripaigaldise audit, ehitusjärgne geomõõdistus, küttesüsteemide ekspertiis jne) EHR-i veebikeskkonda laadimine
• Jooksvalt kohaliku omavalitsuse koostatud märkuste likvideerimine taotluse kohta kuni 30 tööpäevaga, seda tõrgeteta menetlusprotsessi puhul
• Kohalik omavalitsus väljastab digitaalse kasutusloa

Kasutuslubade taotlemisel kompleksset teenust pakkuv Projektibüroo koondab enda alla 17 erialase haridusega spetsialisti, kes tegelevad iga päev ehitusdokumenteerimise protsessiga ning saavad tavakodanikuga võrreldes vajaliku loa menetlusprotsessi oluliselt efektiivsemalt, mugavamalt ning kiiremalt läbi viia. Bürokraatlikus ehitussegmendis vajalike toimingute ajamiseks napib inimestel tihti nii teadmisi kui ka aega. Pikaajaline kogemus ehitusturul on toonud kogemusi erineva keerukusega lubade menetlusprotsessidega, sealhulgas seoses ebaseaduslike ehitiste seadustamise ja hoonete ümberehitamisega.

Projektibüroo kutsub inimesi üles enda andmeid ehitisregistrist kontrollima ning kui oma jõududega hakkamasaamine tundub liiast, pöörduma spetsialistide poole. Ettevõtte tavaline klient on inimene, kellel on ehitusluba väljastatud ja maja on valmis ehitatud, kuid kellel on jäänud kas teadlikult või teadmatusest kasutusluba taotlemata, mida tihti on põhjustanud pikk ja pingeline ehitusprotsess. Koos spetsialistidega on võimalik leida optimaalne ja mugav lahendus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid