Põrandakütte kavandamisel tuleb esmalt kalkuleerida, milline on ruumi sobiv paigaldatav võimsus (W/m²). Juhul, kui põrandaküte on ainus soojusallikas, on paigaldatav võimsus seotud otseselt soojakao ja põrandapinna tüübiga, kuhu küte paigaldatakse.

Põrandakütte võimsus oleneb põrandakattematerjalist

Olenevalt põrandakattematerjalist, tuleb kütte plaanimisel juhinduda järgmistest baasväärtustest:

  • Plaaditud silikaatpõrand: pidevalt hõivatud ruumid: 55-100 W/m², ajutiselt hõivatud ruumid (vannitoad, esikud, tualetid): 50-160 W/m².
  • Laminaatpõrand: 80 W/m² .
  • Puitpõrand: 60 W/m².

Juhul, kui ainsaks soojusallikaks on põrandaküte terve põranda ulatuses ja välja arvutatud paigaldatav võimsus ületab eeltoodud vahemiku ülempiiri, peab kas parandama märkimisväärselt ruumi isolatsiooni või paigaldama lisaks muid kütteelemente. Vastasel juhul võib liiga kõrge küttetase tõsta temperatuuri põrandapinnal tervisele ohtlikult kõrgele, s.o 27—28 °C pidevalt hõivatud ruumides.
Need piirangud ei puuduta ruume, mida kasutatakse vaid lühiajaliselt. Põhimõtteliselt on vannitubade jaoks soovitatav temperatuur 34 °C.

Olulised paisumisvuugid

Temperatuuri tõusmisel põranda konstruktsioon paisub ning sellest tulenevalt peab selle varustama paisumiselementidega, mis hoiavad ära pingete tekkimise põranda konstruktsioonis. Vastasel juhul võivad põrandaplaadid viga saada (praod plaatides, plaatide lahti löömine aluskihist jms). Paisumisvuugi peab alati jätma ruumi ümber ruumi välisserva.

Kogu põranda konstruktsioon, kaasa arvatud betoonikiht, peab olema ujuv konstruktsioon, st betoonikihti ei tohi kunagi tugevalt teiste konstruktsioonidega ühendada. Betoonikihi peab teistest konstruktsioonidest eraldama, kasutades ruumi perimeetril soojusisolatsiooni ja paisumisvöösid.

Paisumisvuugi peab jätma ka suurematele pindadele. Ühe paisumisühiku maksimumpindala on 25 m². Paisumisühiku pikkus ei tohi ületada 8 meetrit ning külgede pikkuste suhe 1:2. Paisumisvuukide asukoha valik toimub vastavalt ruumi põhiplaanile.

Paisumisvuuk tehakse valatavasse betoonikihti ning vajadusel ka kiviplaatide vahele. Plaatide vahel saab seda teha elastse silikooni või spetsiaalse paisumisprofiili abil. Kitsastes pikkades ruumides (koridorides) on ühe paisumisala diagonaali soovitatav maksimumpikkus 7 m. Paisumisvuugi peab tegema tervesse valatavasse betoonikihti, st ka plaatidesse paigaldatud paisumisprofiili alla.

Põrandakatte kuumakindlus peab vastama nõudele R

Oluline info põrandakütte projekteerimisel

  • Minimaalne kaugus seintest ja muudest püsiobjektidest: 50—100 mm.
  • Paisumisühiku ehk köetava ala maksimaalne suurus kuni 25 m²; kui mittekütva ühenduse otsad jooksevad üle paisumisvuugi, peab need panema paisumistorusse, jättes võimaluse vabalt liikuda.
  • Küttekaabel ei tohi joosta üle paisumisvuugi.
  • Küttekaablit ei tohi lühendada. Lühendada tohib ainult külmühendusi.
  • Külma ühenduse ja küttekaabli lõppotsad peavad paigaldamisel jääma sirgu (neid ei tohi painutada).


Allikas: Silmani Elekter
LOE LISAKS:

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid