Viimasel ajal on seoses energiasäästlike eluviiside propageerimisega muutunud järjest päevakajalisemaks kõikvõimalikud energiasäästu võimaldavad lahendused, nagu efektiivsed kütteseadmed, välispiirete korralik soojustamine ning soojustagastusega ventilatsiooniseadmed. Eesmärk on vähendada energiatarbimist ja samal ajal pigem suurendada kasutusmugavust. Samuti on oluline, et energiasäästu saavutamiseks vajalikud kulutused ei muutuks rahaliselt ülemäära koormavaks.

Praegu oleme olukorras, kus enamik tõhusust tõstvaid lahendusi on juba kasutusele võetud – nii on meil katused ja seinad korralikult soojustatud, efektiivsed küttesüsteemid ja soojatagastusega ventilatsioon. Aga ka see ei taga meil alati soovitud energiatõhususklassi saavutamist või kohati isegi miinimumnõuete täitmist, kuna nõuded lähevad järjest karmimaks. Piltlikult öeldes on olukord, kus olemasolevate lahenduste täiendav parendamine enam märkimisväärset tulemust ei anna. Veel paksema soojustuse panemine ei vähenda enam märkimisväärselt küttekulusid ega parenda energiaklassi – see lahendus ei ole optimaalne ning selline lähenemine on ka kallis. Mida kõrgem on hoone energiaklassi eesmärk, seda keerukam ja kulukam on seda saavutada.

Üks vähestest kohtadest, kus lihtsalt teostatavaid energiasäästulahendusi veel leiab, on tarbevee soojendamine. Siin ongi hea lahendus Zypho, kuna see on geniaalselt lihtsa tööpõhimõttega, väga lihtsalt paigaldatav ning võrreldes võimalike muude lahendustega odavaim meede, mis annab suurima säästu energiatõhususarvu saavutamisel.

Zypho äravool suudab eelsoojendada tarbevett kuni 10 kraadi võrra.

Tarbevee soojendamine moodustab meie igapäevastest energiakuludest üpris märkimisväärse osa, sõltuvalt kasutusest 20–30%. Soe dušivesi, mis liigub kanalisatsiooni, sisaldab soojust, mida on võimalik taaskasutada. Dušivee soojustagasti võimaldab tarbevee soojendamiselt hoida kokku umbes 30% (Zypho seadme puhul), olles õigeaegsel kasutuselevõtul tänapäeva uudsetest energiasäästuvõimalustest üks soodsamaid. Kõige lihtsam on soojustagasti paigaldada koos üldise dušilahenduse ehitamisega. Kui soovid seda hiljem lisada, võivad täiendavad lammutus- ja ehitustööd soojustagasti paigalduse otstarbekuse küsitavaks muuta. Samal ajal on lahendusi (näiteks komplektne dušikabiin), kuhu saab soojustagasti lisada igal ajal ja oluliste lisakuludeta.

Lisaks otsesele vee soojendamise energia ja seeläbi majaelanike kulude säästmisele võimaldab dušivee soojustagastuse kasutuselevõtt vähendada hoone energiatarbimise prognoosväärtust ehk energiatõhususarvu ETA väärtust suurusjärgus 5–10%. See on oluline uute ja olulisel määral rekonstrueeritavate hoonete puhul, kuna praegune seadusandlus kohustab ehitama üha väiksema energiakasutusega hooneid (liginullenergiahooned) ja ehitusloa saamise üks oluline eeldus on riiklikele energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse kontroll just eelmainitud ETA väärtuse alusel.

See tähendab, et dušivee energiatagastus võimaldab vähendada nii jooksvaid kulutusi energiale kui ka parendada hoone energiaklassi.

Kuidas töötab dušivee energiatagasti

Dušivee soovitud temperatuuri saavutamiseks (enamasti ~40 °C) segatakse dušisegistis kokku kuum vesi (~50–55 °C) ja külm vesi (5–10 °C). Kuum vesi läbib esmalt selleks ette nähtud kütteseadet ja külm vesi tuleb otse külmaveetorustikust.

Dušitrapi, põrandaäravoolu või vanni äravoolu alla paigaldatav soojustagasti suunab osa äravooluvees sisalduvast soojusest tagasi dušisegistisse juhitavale külmale veele. Dušisegistisse mineva külma vee temperatuur tõuseb seeläbi umbes 10 °C võrra ja seetõttu on dušivee kokkusegamisel vaja kasutada vähem kuuma vett. Energiasääst tulenebki sellest, et sooja tarbevee soojendamise vajadus väheneb. Samal ajal jääb kanalisatsiooni juhitava kanalisatsioonivee temperatuur piisavalt kõrgeks (25–30 °C), et see ei tekita mingeid probleeme kanalisatsiooni toimivuses.

Hollandi sertifitseerimisettevõtte KIWA testimistel saadi Zypho energiatagastuse tulemuseks kuni 32,5%.

Seebivesi ja puhas vesi omavahel kokku ei puutu

Tihtipeale on esitatud kahtlusi, et sellise soojusvaheti paigaldamine äravoolule hakkab tekitama ummistusi või et lahendus ei ole hügieeniline.

Kuna soojustagastusprotsessis soojendatav külm vesi ja soojust ära andev heitvesi tegelikult kokku ei puutu (soojusvahetus toimub soojusvaheti pinna kaudu), puudub igasugune risk hügieenilisusele.

Ummistuste poolest ei ole soojustagasti probleemsem kui muud kanalisatsioonisüsteemi komponendid. Ummistused tekivad torustikesse sattunud võõrkehadest ja nende kandumist torustikesse peab maksimaalselt vältima, sõltumata sellest, kas seal leidub soojustagasti või mitte. Kui siiski on kogunenud süsteemi ollusi, mis hakkavad seal veevoolu takistama (dušivee puhul on üks sagedasemaid põhjusi karvad), siis toimivuse tagamiseks on lihtsaim viis kasutada vastavaid puhastuskemikaale. Zypho puhul on tootja lubanud kasutada kõiki neidsamu vahendeid, mida kasutatakse kanalisatsioonisüsteemide töövõime tagamiseks.

Kui palju ma säästan?

Zypho on üks lihtsamatest ja tulusamatest täiustustest, mida saab hoones suhteliselt hõlpsalt kasutusele võtta.

Näiteks säästab keskmine majapidamine kolme igapäevase kümneminutilise duši kasutamise ajal (dušivee temperatuur 40 °C, külma vee keskmine temperatuur 7 °C, segisti vooluhulk 0,12 l/s) umbes 1000 kWh aastas, mis teeb elektriboileri puhul tasuvusajaks umbes kaks aastat ja soodsamate veesoojendusviiside puhul kuni viis aastat.

Kui pereliikmeid on rohkem või käivad nad duši all pikemalt või sagedamini, siis tasuvus järjest paraneb.

Mitmes mõttes kasulik

  • Zypho võimaldab säästa dušivee soojendamisel ca 30% veesoojenduskuludelt. Seeläbi saab dušši kasutada soodsamalt või siis samade kulude juures kauem.
  • Uute hoonete puhul aitab ZYPHO kaasa energiaklassi parendamisele. Parem energiaklass tagab ühest küljest vastavuse riikliku energiapoliitika järjest karmistuvatele nõuetele (liginullenergiahooned laienevad kõigile hoonetele alates 2020. aastast), kuid teisalt suurendab ka kinnisvara turuväärtust.
  • ZYPHO vähendab ökoloogilist jalajälge.
  • Veesoojendusseadmete tootlikkust võib Zypho arvelt vähendada (kas väiksem võimsus või väiksem boileri maht). Nii väheneb seadmete paigaldamiseks tehtava investeeringu suurus.


Seega dušivee soojustagasti kasutamine on hea lahendus, kui on soov oma igapäevategevusega loodust võimalikult vähe koormata, kuid samal ajal säilitada tänapäevast elukvaliteeti. Oluline on, et kaaluda sedalaadi seadmete kasutuselevõttu õigeaegselt. Mõnedel juhtudel on hilisem lisamine tehniliselt liiga keeruline ja seeläbi madala tasuvusega.

Loe rohkem dušivee soojustatagastist kodulehel www.zypho.ee.