Tänapäeval on korterid-hooned reeglina kindlustatud ning üürikorteri kindlustamine jääb üldiselt omaniku mureks. Paraku ei pruugi alati siiski kindlustust olemas olla ning halb üllatus kipub üürnikke tabama alles siis, kui kahju on juba sündinud. Sestap tasub juba üürilepingut sõlmides mõelda, kuidas end kaitsta.

Kui kindlustuslepingu on sõlminud eluaseme omanik, siis olukorras, kus elektri- või küttesüsteem üles ütleb või toru ootamatult puruneb, tegeleb kahjude likvideerimisega omanik ja tema kindlustus. Kui aga kindlustusest üürilepingus juttu pole, on põhjust muret tunda. Äärmisel juhul saab üürilepingus omanik volitada üürnikku kindlustust sõlmima. Näiteks korteri siseviimistluse, mööbli ja kodutehnikaga võib juhtuda õnnetusi, mida kindlustus aitaks sellisel juhul hüvitada.

Kuigi võib tunduda, et üliõpilase kogu maine vara mahub ühte kohvrisse ja tekk-padi teise pampu, on siiski kurb, kui sellega midagi juhtub. Eriti mõeldes üliõpilase tihti kõige olulisema vara ehk nutitehnika peale. Kui üürikodus ongi peamiselt üürniku enda vara, tasub mõelda ennekõike koduse vara kindlustamise peale. Selliseid koduse varaga seotud kahjusid ei ole õnnetuse juhtudes korteri omanik kohustatud katma. Seega annab kindlustus eelkõige üürnikule turvatunde ning säästab ootamatutest väljaminekutest, kui kodune vara on kannatada saanud. Kusjuures varakindlustus kehtib ka kaasas kantava vara puhul. Näiteks hüvitatakse kodust kaasa võetud sülearvuti ka siis, kui see kukub maha näiteks loenguruumis.

Kogu hoolsusest hoolimata ei saa kunagi välistada olukordi, et unustad veekraani lihtsalt lahti või ühendad pesumasina vooliku halvasti, mistõttu naaberkorterid üle ujutatud saavad. On olukordi, kui triikraud ununeb vooluvõrku või küünal põlema ja tagajärjed tulekahju näol on siis veelgi hullemad. Seega, tuleks kaaluda kindlasti ka vastutuskindlustuse vajalikkust, mis aitaks hüvitada kolmandate isikute nõuded. Kui õpingud võivad tuua kaasa olukordi, kui võid tahtmatult ka mujal kahju põhjustada, näiteks ülikooli laboris, tuleks mõelda ka sellele ja valida laiem vastutuskindlustuse kaitse.

Meelespea tudengile:

- käitu üürikodus heaperemehelikult;
- kontrolli, et suitsuandur oleks töökorras, sest see päästab elu;
- kui eluruumides on korstnaga ühendatud gaasiseade, siis kontrolli ka vingugaasianduri olemasolu ning töökorras olekut;
- sulge ja lukusta kodust lahkumisel uks ja aknad, siis ei pääse vargad ega vihm sisse;
- ära jäta asju järelevalveta, ka vahepausiks loenguruumi jäetud arvuti või hetkeks kohvikulauale unustatud telefon kipuvad paraku kaduma.

Allikas: ERGO kindlustus

LOE LISAKS: