Saun palkmajas

Tuntud traditsioonilised saunad on eraldiseisvad palkhooned. Puit on sauna ehitamiseks väga hea materjal ning seepärast on sellised saunad ka hästi vastu pidanud. Puidul on omadus siduda suurel
hulgal niiskust, mistõttu selle pinnal otsest veeauru kondenseerumist ei toimu.
Palkseintega sauna renoveerimine ei ole ka kuigi keerukas. Ebatihedad palkide vahed ja suuremad lõhed tuleb tihendada. Selleks sobivad pehme villa ribad. Seinale kinnitatakse 50 x 50 puitkarkass sammuga 600. Prusside vahed täidetakse villaga. Kogu karkass kaetakse soojustusplaatidega liitekohad teibitakse fooliumteibiga. Lae soojustamiseks sobib analoogne konstruktsioon nagu seina puhul.Saun eramusse

Kui sauna plaanitakse rajada eramusse, tuleks selgeks teha selle asukoht hoones, sest konstruktsioon sõltub otseselt sellest, milliste piiretega sauna seinad külgnevad. Välisseinad ja siseseinad soojustatakse erinevalt. Sama kehtib ka lagede kohta: pööninguvahelagi nõuab teistsugust lähenemist kui korrusevahelagi. Üldised põhimõtted aga jäävad siingi paika: aurutõke peab olema kõikjal korralikult paigaldatud ning pidev, st liitekohad teibitud ja katkised kohad või rebendid paigatud.
Ventilatsioon peab olema piisav kõigis ruumides, st eraldi kanaleid sissepuhke ja väljatõmbe jaoks. Niiskuse väljatuulutamine läbi teiste ruumide on ohtlik ning seda teha ei tohiks.Saun keldrisse

Keldrid on kõige kehvemad kohad, kuhu sauna ehitada. Seal kerkib kohe esile hulgaliselt probleeme: kuidas tagada piisav ventilatsioon, kuidas ja kuhu juhtida kasutatud vesi ning niiskus, milline peab olema soojustus, et veeaur ei kondenseeruks keldriseintele. Kui on näha, et probleemid saavad lahendatud ja muid võimalusi sauna ehitamiseks pole, tuleb kõik tööd teha läbimõeldult ning hoolikalt.
Karkass tuleb ehitada vanast seinast piisavalt kaugele, et seinte vahele tekiks tuulutusruum sinna tunginud niiskuse kiireks väljaventileerimiseks. Tuuletõke on vajalik selleks, et kahe seina vahel liikuv tuulutusõhk ei tungiks põhisoojustusse. Põhisoojustuseks karkassi vahele sobib vill, mille paigaldamisel peab jälgima, et see jääks karkassiga kõikjal tasa. Seestpoolt kaetakse konstruktsioon soojustusplaatidega, mis ühelt poolt kaetud alumiiniumfooliumist aurutõkkega ning plaadi pikemas servas on sulund. Kõik liitekohad tuleb hoolikalt teipida tugeva fooliumteibiga. Eriti hoolikalt tuleb teipida seina- ning laeplaatide liitekohad.

LOE LISAKS: