Kui kasutada aedade tegemiseks looduslikke materjale, saab ka kodu looduslähedase ilme. Traditsiooniliselt on meie taluarhitektuuris tehtud roigas-, latt-, vits- või põimaeda. Muidugi olid esivanemad ka osavad kõiki neid liike omavahel kombineerima.