Ühekordsed kulud

Laenulepingu sõlmimise teenustasu suurus sõltub panga valikust. Laenusaaja kannab vormistamisega seotud kulud, tasu tuleb tasuda kas laenulepingu allkirjastamisel või laenu väljamaksmisel. Täpse info saab oma laenuhaldurilt.

Hüpoteegi seadmise kulu lisandub juhul, kui kinnisasi ostetakse laenuga ja laenu tagamiseks seatakse hüpoteek. Need kulud kannab ostja osapool.

Hüpoteegi kustutamise/üleandmise kulu on aktuaalne sellisel puhul, kui ostetaval asjal on koormatisi või mingisuguseid õiguseid, mis tuleb lõpetada või üle anda uuele omanikule – need kulud kannab tavaliselt müüja.

Hindamisakti tasu sõltub hinnatavast kinnisvarast, seejuures arvesta, et hindamisakt peab olema tellitud panga poolt aktsepteeritavalt ettevõttelt. Tasumise osas seaduspära puudub – sõltub kokkuleppest ning see on puhtalt vajaduspõhine, kas selle tasub üks või teine.

Notari tasu arvutatakse notari tasu seaduses toodud tabeli alusel, kus konkreetsele tehinguväärtusele vastab kindel täistasu. Kindlasti tuleb silmas pidada, et kahe- ja mitmepoolsete tehingute tõestamise eest arvestatakse reeglina kahekordne täistasu, millele lisandub käibemaks. Heaks tavaks on see, et tehingu osapooled jagavad need kulutused võrdselt. Detailset infot, kuidas määratakse notari tasu, leiab siit.

Notari deposiitkonto kasutamine tagab turvalise tehingu mõlemale osapoolele. Panga kaasamisel peab notari deposiitkontole tasuma enne tehingut omafinantseeringu osa. Juhul, kui kinnisasi soetatakse sajaprotsendiliselt omafinantseeringuga, siis tuleks kogu summa tasuda eelnevalt deposiitkontole.
Deposiidi kasutamise eest makstav notari tasu sõltub tehinguväärtusest. Näiteks, kui hoiustatud rahasumma on 10 000 eurot, siis notari tasu hoiustamise eest on 8,31 eurot koos käibemaksuga, kui hoiustatakse 30 000 eurot, siis notari tasu hoiustamise eest on 15,9 eurot koos käibemaksuga. (http://www.notarlaidvee.ee/notari-deposiit)

Riigilõiv tuleneb tehinguga kaasnevatest muudatusest kinnistusraamatus ning selle tasu maksab tehingust huvitatud osapool. Kinnisasja ostmise puhul on ostja huvi see, et ta oleks omanikuna registrisse sisse kantud.

Perioodilised kulud

Juhul, kui kinnisasi on soetatud laenuga, siis lisaks laenumaksetele peab arvestama ka järgmiste kuludega.

Tagatisvara kindlustamise kulu sõltub soetatavast varast ning valitud kindlustuskaitsest. Lisaks kohustuslikule kindlustuskaitsele (vandalism, loodusõnnetus, tuli ja vesi) on ülejäänud kindluskaitse ulatus isiklik valik.
Laenukaitse kindlustus aitab laenuvõtja töö kaotuse, tervisekahjustuse, töövõime kaotuse või surma korral tagada, et see ei jääks maksmata. Selle kindlustuse sõlmimine on vabatahtlik.

Allikas: Domus Kinnisvarablogi

LOE KA: