Briti valitsus toetab piirkonna renoveerimisprojekti 28 miljoni naelaga, millest 15 miljonit kulub 1970. aastatel ehitatud hoonestusega ala renoveerimiseks, kus asub praegu ligikaudu 1000 majapidamist. Kensingtoni ja Chelsea nõukogu on lubanud, et seekord võetakse inimeste ettepanekuid tõsiselt. Varasemalt on nõukogu saanud suure kriitika osaks, sest enne tornmaja põlengut ei võetud elanike kaebuseid kuulda.

2017. aasta 14. juunil lahvatanud Grenfell Toweri põlengus hukkus 71 inimest. 24-korruselises kortermajas asus 120 korterit, mille elanikud kurtsid juba ammu maja kehva seisukorra ja ebakompetetse halduri üle.

Erinevate raportite järgi võib laiaulatusliku põlengu põhjuseid otsida kergestisüttivast fassaadikattest, halvast isolatsioonist ja kehvasti paigaldatud tuletõketest. Aprilli alguses ilmunud raportis seisab tõik, et kui 1970. ehitatud maja poleks vahepeal soodsate vahenditega valesti “renoveeritud”, poleks tuli nii kiiresti levinud ja tõenäoliselt oleks suurem osa inimesi ka pääsenud. Esialgselt oli hoonel betoonist fassaad ja puit- või metallraamiga aknad ning seetõttu poleks tuli mööda maja edasi liikunud. Spetsialistide hinnangul oleks enne remonti olnud ebatõenäoline, et ühest korterist oleks tuli teise edasi levinud.

Piirkonna teiste 1970-ndatel aastatel ehitatud korterelamute asukad on mõttetalgute ja uue arenguplaani jaoks sõnastanud praeguse suurima probleemina viletsa planeeringu. Samuti esineb probleeme ventilatsiooni ja niiskusega. Suuremateks murekohtadeks peetakse veel sisetänavate üleujutust, vähest turvalisust ja rohealade vähesust.

Uue planeeringu kohaselt on ala jaotatud üheksaks osaks. Tehakse jalakäijatele mõeldud sisetänavad ja esimeste korruste akende ette luuakse haljastus, mis annab sealsetele elanikele suurema privaatsuse. Lisaks on pakutud välja variante ehitada rohealale väike paviljon, mis soosiks kogukondlikke ühistegevusi. Lisaks pakkusid kohalikud välja, et renoveerida võiks ka territooriumile viivad sissepääsuteed, kaotada ära “pimedad nurgatagused” ja piirata tsoon turvaaiaga. Alale võiks lisada ka rohkem valgustust ja turvakaamerad.

Mis puutub aga korteritesse, siis soovitakse avatud planeeringuga elutuba-kööki, ja vannitubade renoveerimist. Samuti soovitakse korralikke aknaid, mis leevendaksid niiskuse- ja ventilatsiooniprobleeme. Majasisesed suuremad probleemid on spetsialistide arvates torutööd ja ruumipuudus. Viimase saaks lahendada ka paari lisakorruse ehitamisega. Nüüd, kui kohalike ettepanekud on ära kuulatud, on järgmine samm arhitektuurikonkursi korraldamine. Võiduprojekti üle saavad otsustada samuti kohalikud elanikud.

Arendusprojekte on esitanud mitmed kohalikud arhitektuuribürood ja arendus kannab nime Lancaster West Estate. Enamus projektidest näeb ette madalaid elumaju, hoonetevahelisi sisetänavaid ja ühistegevuseks mõeldud alasid.

Allikas: dezeen.com

LOE LISAKS: