Tegemist on Päästeameti sellel aastal teise kontrollkäiguga kortermajadesse. Jaanuaris toimunud kontrollkäigud näitasid, et kõige suuremaks probleemiks on kortermajade trepikodades hoitavad esemed, mis on ohtlikud ja vastuolus tuleohutusnõuetega. Tulekahju korral saavad esmapilgul ohutuina näivatest esemetest takistused, mis segavad operatiivset väljapääsu. Puudustega kortermaju oli talvise reidi ajal 72%, millest 95 korral alustati ka haldusmenetlust.

Kevadel ja suve hakul toimuvad paljudes ühistutes koristuspäevad ning üldkoosolekud. See on hea võimalus tuleohutusteemat tõstatada ja arutada näiteks võimaluse üle lapsevankrite ja jalgrataste hoiuruumi rajamiseks. Paljud korteriühistud on just kevadel otsustanud tellida suurema konteineri, kuhu saavad elanikud oma ebavajalikke asju viia. Vanematele majaelanikele tuleks seejuures kindlasti pakkuda abi, et ka nemad saaksid vajadusel oma vana mööblit või kodumasinad lasta ära viia.

Tuleohutus on ühine mure

Tuleohutuse teema on kõigi kortermaja elanike ühine mure ning korteriühistu ja korteriomanik saavad elamu sisese tuleohutuse tagamiseks ise palju ära teha.

Korteriomaniku kohutustused

 • Paigalda vähemalt ühte eluruumi suitsuandur.
 • Paiguta põlevmaterjalid vähemalt 150 mm kaugusele kütteseadme ja korstna välispinnast.
 • Kütte- ja gaasiseadmetega korteritesse on soovituslik paigaldada vingugaasiandur.
 • Arvesta korteriuste väljavahetamisel, et trepikoja poole avanev uks ei tohi kitsendada liikumisvoolu.
 • Eelista seestpoolt võtmeta avatavat ukselukku, mis võimaldab tulekahju korral kiiresti väljuda.
 • Ära suitseta siseruumides.
 • Ära jäta põlevat küünalt järelevalveta.
 • Ära paiguta evakuatsioonitrepikotta eset või seadet, mis võib takistada ohutut ja kiiret väljumist.

Korteriühistu kohustused

 • Veendu, et küttesüsteemid on seaduslikult ehitatud või paigaldatud (www.ehr.ee).
 • Telli 1x 5 aasta (enne 2000. a ehitatud) või 1x 10 aasta (peale 2000. a ehitatud) jooksul korterivaldajate ühiskasutuses olevate ruumide (trepikoda, kelder, koridor jmt) elektripaigaldiste korraline audit.
 • Telli (koostöös korteriomanikega) vähemalt 1x aastas korstnapühkija.
 • Taga tuleohutuspaigaldiste (nt piksekaitse) korrashoid ja toimepidevus.
 • Taga igal aastal gaasiseadmete (nt gaasiveesoojendi) hoolduse läbiviimine.
Korterelamu välise ja sisese tuleohutuse kohta saad rohkem lugeda SIIT.

Allikas: Päästeamet

LOE KA: