„Korduskasutataval müürisegul on sarnased paigaldamisomadused päris müürisegu ja plokiliimiga. See fikseerib materjali täpselt samamoodi ning õppeotstarbel saab sellega müürid laotud selliselt, et õpilased saavad kätte õige mördi kasutamise tunnetuse. Kuna uues segus on tsemendi asemel liimaine, siis saab selle hiljem müürimaterjali küljest lahti ning uuesti veega mördiks segada,“ ütles Järvamaal Mäos kuivsegusid tootva ettevõtte tegevjuht Kaspars Pacēvičs.

Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktori Rein Oselini sõnul tähendab see koolile tuhandetes eurodes kokkuhoidu. “Isegi kui me püüame ehituseriala praktilise õppe käigus ehitada n-ö jäävat, siis õppe alguses see iga kord ei õnnestu. Hea meel on koostööst ka sellepärast, et peale meie kooli saavad rahalise võidu ka teised Eesti kutsekoolid,“ ütles Oselin.

Oselini sõnul võidavad koostööst Sakretiga mõlemad pooled. “Kutsehariduskeskus saab õppetöös tuge rahvusvaheliselt ehitusmaterjalide tootjalt ning see omakorda koolist professionaalset tööjõudu tulevikus,” ütles Oselin.

Pärast korduskasutatava müürisegu väljatöötamist Sakreti Mäo tehase tootearenduse laboris katsetati toodet Järvamaa Kutsehariduskeskuses. Nüüd, pärast katsete edukat läbimist, tutvustatakse uudset segu ka tulevastele ehitajatele.

Katsetuste läbiviija, Järvamaa Kutsehariduskeskuse ehitusvaldkonna juhtivõpetaja Ivar Kohjus ütles, et katsetusperiood oli väga hariv ja huvitav. “Põnev oli vaadata, kuidas toimub tootearendus kaasaegses ettevõttes ning mõtteid, kuidas kool ja segutootja saaksid veelgi paremini koostööd teha, on palju.”

Korduskasutatava müürisegu plussiks on ka jäätmete vähenemine, kuna ilma selleta peaks nii müüriplokid ja segu peale iga õppeülesannet utiliseerima.

LOE KA: