„Eesti on hea koht, kus elada ning tänu meie mitmekesisele loodusele ja suurepärastele tehnilistele lahendustele saab seda teha igas Eestimaa nurgas. Siiski on väiksemates kohtades ka probleeme, mis tihtipeale käivad peredele üle jõu ning sellistel juhtudel katsub riik alati appi tulla,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Üks selline abivahend ongi hajaasustuse programm, mille toel on võimalik välja ehitada veesüsteem ning kanalisatsioon, teha koduõuele viivad juurdepääsuteed ning paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.“

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on EASi poolt juba 2013. aastast rakendatud programm olnud edukas ja vajalik. „Viimase viie aasta jooksul on saanud abi üle 5700 majapidamise ning investeeritud on üle 25 miljoni euro, millest ligi kolmandiku on panustanud riik, kolmandiku omavalitsus ja kolmandiku eraisikud ise. Eelmisel aastal osales programmis kokku ligi 170 omavalitsust ning toetust said 1400 majapidamist,“ lausus Harjo.

Enim rajati möödunud aastal kanalisatsioonisüsteeme (686) ja veevarustust (629), korda sai üle 100 juurdepääsutee. „Programm on olnud väga edukas ning hajaasustusega piirkondadele elukvaliteedi tõstmiseks hädavajalik. Meil on hea meel anda toimiv ja iga-aastaselt oodatud programm sügisest üle Riigi Tugiteenuste Keskusele,“ lisas Harjo.

Toetust saab taotleda elukohajärgsele majapidamisele, kuhu taotleja oli sisse registreeritud 1. jaanuari seisuga. Programmist on võimalik toetust saada kuni 6500 eurot majapidamise kohta ning taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33 protsenti projekti maksumusest. Seni on toetust saanud 5700 projekti ja toetatud projektide elluviimisest on otseselt kasu saanud ligi 16 500 inimest. Rohkem kui pooltes toetust saanud majapidamistes elavad alaealised lapsed.

Hajaasustuse programmi rakendamist korraldab kuni septembrini EAS koostöös kohalike omavalitsustega, kelle ülesandeks on oma piirkonna elanike taotluste menetlemine ja rahastamisotsuste tegemine vastavalt programmi reeglitele. Kohalikud omavalitsused otsustavad programmis osalemise ise ning taotlusvoor avatakse nendes omavalitsustes, mis on valmis programmi rahastamises ja rakendamises osalema. Täpsema info leiab kohalike omavalitsuste kodulehtedelt.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprill kuni 11. juuni 2018. Taotlused tuleb esitada kohalikule omavalitsusele.

Allikas: rahandusministeerium

LOE LISAKS: