Spooni tooraine ja omadused

Spooni tooraineks on vineeripakk, mille küljest lõigatakse kas ringkoorimise või hööveldamise teel õhukesi puidulehti. Töötluseks valitakse võimalikult veatud ja oksteta pakud. Elastsuse suurendamiseks kuumutatakse pakke vees või veeaurus (sõltuvalt vineeripaku läbimõõdust enamasti 8 tundi, tihedama tekstuuriga puidu puhul kauem).

Spoonilehe paksus jääb tavaliselt alla 3 mm, kuid vajadusel toodetakse ka kuni 5 mm paksust spooni. Levinumad standardsed spooni paksused on 0,55—0,6 mm ning 1,5 ja 2,7 mm. Erijuhtudel võidakse valmistada ka märksa õhemat spooni (näiteks 0,3 mm kattespoonina). Olenevalt puiduliigist või tootest, mida spoonitakse, võivad paksused erineda. Näiteks 0,6 mm leht sobib mööbli, siseuste ja sisustuselementide spoonimiseks; 1,5 mm lehte kasutatakse treppide, välisuste, servad katmiseks jne.

Spoon peab olema ühtlase paksusega ja võimalikult väheste sisepingetega. Ühtlane paksus on oluline nii sisepingete jagunemise kui ka kuivatuse ja hilisema spoonimise kvaliteedi seisukohalt. Liiga paks spoon on materjali raiskamine. Liiga õhuke ei tarvitse olla piisavalt tugev ning võib töötluse käigus rebeneda. Iga defekt põhjustab suure materjalikao.

Spooni värvuse muutmiseks võidakse teda ka toonida. Mõne heledapuidulise liigi puhul sõltub värvus ka höövlipaku eeltöötluse kestusest.

Spooni tootmine

Tänapäeval toodetakse spooni peamiselt kahe meetodiga — koorimine ja hööveldamine. Mõlemal juhul kasutatakse lõikamiseks pikka (vähemalt pakuga ühepikkust) nuga. Erandjuhtumitel võidakse spooni ka saagida.

Vineeri tooraineks olevat kase-, männi- või kuusespooni valmistatakse enamasti koorimise teel. Dekoratiivset väärispuiduspooni ja vahel ka männispooni aga hööveldatakse. See võimaldab ära hoida väikseid lõhesid, mis treitud spooni tekivad. Saetud spoonis lõhesid ei ole, kuid saagimine läheb suure materjalikulu tõttu kalliks ning seda tarvitatakse vähem.

Treispooni valmistatakse Eestis peamiselt kasest, millest saadakse hele, ühtlase värvuse ja sileda pinnaga materjal. Eestis valmistatakse kooritud spooni ka haavast, mujal ka teistest tiheda ja ühtlase puiduga liikidest.

Höövelspooni tehakse tavaliselt väärispuidust — kallimatest ja haruldasematest puiduliikidest. Höövelspooni kasutatakse mitmesuguste puitmaterjalide ja -toodete (puitlaastplaadi, MDF-plaadi, tisleriplaadi, uste, treppide jms) dekoratiivseks katmiseks.

Mis on spoonimine?

Spoonimise all mõistetakse puitspooni liimimist plaatja detaili pinnale. Enamasti spoonitakse laastplaati ja MDF-plaati.

Viimasel ajal on hakatud valmistama ka nn tehnilist spooni. Põhimõte on valmistada “uus” puittooraine, liimides kihiti kokku spetsiaalset puitu, mida lõigatakse spooniks selliselt, et selles jäävad kõrvuti näha erinevad kihid. Osa puitu võib olla toonitud või muul viisil töödeldud. Nii tekivad vajadusel eriilmelised, kuid ühesuguse mustriga spoonid.

Väga õhukest, ainult 0,3 mm paksust spooni nimetatakse mikrospooniks. Selle tagaküljel kasutatakse paberit või kiudtekstiili. Mikrospooni kasutatakse näiteks MDF-plaadist valmistatud profiilliistude pinna katmiseks.

Allikad: käsiraamat “Puidust ehitamine”, Ehitame kirjastus, , mass.ee, wikipedia

LOE LISAKS: