1. Katuse praegune olukord

Mis on praegu katusekatteks (eterniit, plekk, kivi …)? Sellest sõltub olemasoleva katusekatte lammutuse ja utiliseerimise tasu. Utiliseerimise kohta võiks tellija küsida ehitajalt jäätmekäitlusdokumenti, mis väljastakse ehitusprahi üleandmisel. Keegi ei tohiks tahta, et tema eterniit metsa rändaks.

Milline on puitkonstruktsiooni olukord? Võimalusel lisa hinnaküsimisele fotod (harja sõlm, räästa sõlm, toolverkid, pennid). Hea oleks, kui lased konstruktsiooni kandevõime spetsialistil üle vaadata.

2. Mida on plaanis teha?

Millist tüüpi katusekatet soovid ja kas tahad katusekatte tüübi valikul nõu? Ainult ruutmeetrite hulgast on üksi vähe. Hea, kui hoonest on joonised ja fotod, mida saab veebi kaudu koos pakkumispäringuga saata. Kui sul jooniseid pole, palu lihtsalt professionaalil õiged katusemõõdud võtta. Nende mõõtude põhjal saab esitada täpse katuseprojekti kulude pakkumise.

3. Millist aluskatet valida?

Aluskatte peamine ülesanne on kaitsta maja ja katuse kandekonstruktsiooni märgumise eest katusetööde ja ekspluatatsiooni ajal. Aluskatte nõuetekohane valik ja paigaldamine on üks olulisemaid tegureid, mis mõjutab katusekonstruktsiooni ning seega kogu hoone eluiga ja funktsionaalsust. Selleks, et valida õige katuse aluskate, tuleb vaadata katusekonstruktsiooni lahendust ja võimalikke muutusi perspektiivis.

Aluskatteid on mitmeid ja nende paigaldamise tehnoloogiad erinevad.
Mittehingav aluskate on auru mitteläbilaskev aluskate, mida kasutatakse külmade katusekonstruktsioonide puhul.

Hingav aluskate on veeauru läbilaskev aluskate, mida saab kasutada soojustatud katusekonstruktsioonis tuuletõkkena.

4. Katus kui tervik

Katusekate ei koosne ainult reakividest või plekipaanidest. Katusekomplekti hinna määravadki põhiliselt muud katuse osad: harjad, neelud, kaldharjad, räästad ja servad. Samuti katusetarvikud ja vihmaveesüsteem ning nendega kaasnevad paigaldustööd.

Katused vajavad perioodilist hooldust ja kontrolli. See omakorda nõuab turvaliste käiguteede loomist katustele, et tagada ohutu ligipääs korstendele ja katuseakendele. Samuti on vajalikud erinevad läbiviigud ja lumetõkked. Katusetarvikute hulka kuuluvad käigusillad, katuseastmed, katuseluugid, erinevad läbiviigud, lumetõkked.

Katuselt otse pinnasele kukkuv vihmavesi märgab fassaadi, kahjustab selle välisilmet ja lühendab konstruktsiooni eluiga. Selle ärahoidmiseks tuleks paigaldada vihmaveesüsteem, mis on katusetööde lahutamatu osa. Vihmaveesüsteem koosneb järgmistest osadest: rennid, torud, lehtrid, põlved, rennikonksud, torukinnitid.

5. Korstnad, katuseaknad ja pööningud

Kui käsil on katusetööd, tuleks kriitilise pilguga üle vaadata ka korstende olukord. Korstnapitside ümberladumine või krohvimine on just need tööd, mida tuleks teha enne katusekatte paigaldust roovituselt või sellele ehitatud tellingutelt. Loomulikult on neid töid võimalik teha eraldi, kuid see on sellisel juhul kallim lõbu.
Sama asi on pööninguga — kui on plaan millalgi pööning välja ehitada ja kasutusele võtta, siis tuleks katuse paigaldamisel seda kindlasti arvestada. Katuseakende paigaldamine on samuti mõttekas ära teha uue katuse pealepanekul, ehkki saab loomulikult ka hiljem.

6. Tuulekastide uuendamine

Katusevahetusega kaasneb üldiselt katusepinna tõstmine ja kohe kerkib küsimus tuulekastide uuendamise vajadusest. See töö tuleb tellija ja ehitaja vahel kindlasti enne selgeks rääkida, tegemist on tööga, mis on materjalimahukas ja võtab kaua aega. Tuulekastide uuendamine tuleb kõne alla kindlasti juhul, kui soovitakse paigaldada vihmaveesüsteeme.

Kuidas võrrelda hinnapakkumisi?

Pakkumisi võiks küsida 3—5 ehitajalt. Hea pakkumine on detailideni lahti kirjutatud ja sisaldab viiteid pakkumise kehtivusele, tarneajale ja käibemaksu. Lisaks tuleb jälgida, et pakutud tooted oleksid kõigil pakkujatel samas kvaliteediklassis, sest võrrelda saab siiski omavahel pakkumisi, mis on tehtud ühtsetel alustel. Kahtlased on kindlasti sellised pakkumised, kus on vaid üks-kaks rida: materjali hind ja/või töö maksumus. Kindlasti kontrolli ka potentsiaalse ehitaja tausta ja kogemust.

Allikas: katuseliit.ee

LOE LISAKS: