Inimelude päästmiseks külastavad päästjad külmaperioodi jooksul üle Eesti kodusid. Päästemeeskonnad patrullivad piirkondades, kus on suurem oht põlenguteks, seal hulgas kontrollitakse ka mahajäetud hooneid. Koostöös kohalike omavalitsustega ja korteriühistutega, jagatakse elanikele tuleohutusalaseid nõuandeid.

Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi sõnul on Päästeametil olemas kogemus eelmisest aastast, kus külmaperioodi ajal samuti piirkondades valves oldi ja patrulliti ning kodusid külastati. „Eelmise aasta jaanuari alguses paigutas Päästeamet külmade ilmade ajal oma ressursi ümber ja tegi rohkelt kodukülastusi ning tuleõnnetuste ja hukkunute arv tegi läbi olulise languse“, lisas Suurkivi.

Traagiliste tagajärgedega õnnetuste vältimisele saab igaüks Eestis kaasa aidata. Olla abiks oma lähedastele, sõpradele ja naabritele, kutsudes neid üles juhinduma järgnevatest Päästeameti soovitustest.

Päästeameti soovitused eelseisvaks külmaperioodiks:

Hoidu ülekütmisest ja ära sulge siibrit liiga vara

Kütmisel soovitame järgida põhimõtet - korraga vähem, aga sagedamini. Ahju, pliidi ja kamina läheduses ei tohi olla mööblit, vaipu, küttepuid, pappkarpe ja muid kergesti süttivaid esemeid. Hoolega peab jälgima, et siibrit ei suletaks liiga vara.

Ära koorma elektrisüsteeme, ära kata puhureid ja elektriradiaatoreid

Kui lisasoojuse saamiseks on vaja kasutada elektrilisi radiaatoreid või soojapuhureid, tuleb seda teha mõistlikult, et elektrisüsteemi mitte üle koormata. Soojapuhureid ja radiaatoreid ei tohi riideesemetega kinni katta.

Hoidu lahtise tule kasutamisest torude sulatamisel

Korralikult soojustamata torude jäätumine on sage probleem külmade ilmade saabumisel. Torustike külmumise vältimiseks tuleb torustikud katta lisaisolatsiooniga. Mingil juhul ei tohi jäätunud torusid sulatada lahtise tulega, näiteks leeklambiga. Jäätunud torude sulatamiseks soovitame kasutada soojakaableid või järelevalve all olevat soojapuhurit.

Kontrolli suitsuanduri korrasolekut

Elusid päästab ainult töökorras suitsuandur! Testi, kas sinu kodus olev suitsuandur töötab. Vajadusel vaheta patarei ja pühi andurilt tolm.

Märka nõrgemat

Aita vajadusel üksi elavaid sugulasi ja naabreid, et ka nende kodu oleks soe, kuid tuleohutu.

Küsimuste korral pöördu päästeala infotelefoni 1524 poole

Allikas: Päästeamet

LOE LISAKS: