Uuringute järgi tajuvad inimesed heledates toonides asju lähemal asuvatena ja tumedates toonides esemed tunduvalt kaugemal. Samuti tunduvad heledamates toonides esemed suuremad ja tumedates toonides asjad väiksemad. Sisekujundusalastes raamatutes ja õpikutes aga korrutatakse juttu, et heledam muudab ruumi suuremaks, tumedam aga teeb väiksemaks.

Kui rääkida ruumist, tundub hele toon, näiteks valge, inimesele lähedamal kui tumedat värvi sein. Seetõttu võib järeldada, et kui ruum on värvitud valgeks, tunduvad seinad lähemal ja ruum tundub ruum väiksem. Kui seinad on aga näiteks tumehallid, siis tunduvad need kaugemal, mistõttu näib ka ruum suurem. Kummagi teooria kohta ei ole aga vettpidavaid materjale kuigi palju.

Interjöörivärvide ja taju seoseid uuriva katse viisid läbi kaks saksa psühholoogi Johannes Gutenbergi ülikoolist. Nad keskendusid ruumi kõrguse tajumisele ja selle seotusele lae ja seinte värviga. Psühholoogide sõnul tundus katsealustele heledates toonides ruum kõige kõrgem. Samamoodi tundusid ka tumedates toonides ruumid kõrgemad, kui keskmistes toonides ruumid. Mustvalget tulemust sellest katsest aga välja ei suudetud tõlgendada, sest kuigi sõltuvalt värvist arvasid inimesed ruumi olevat tegelikust kõrgemaks või madalamaks, panid inimesed ruumi kõrgusega keskmiselt 20 sentimeetrit mööda ka siis, kui mängus ei olnud mitte ühtegi värvi.

Niisiis isegi, kui värv mõjutabki ruumitaju, pole siiani täiesti kindel, kui palju mõjutavad ruumitaju teised sisekujunduselemendid nagu aknad, ukseavad, ruumi kuju, mustrid, läige ja muu taoline. Kokkuvõttes sõltub ruumi avarus lisaks värvile ka väga palju muudest faktoritest.

Allikas: sherwin-williams.com

LOE LISAKS: