Enda ja kodu kaitseks saab nii mõndagi ise ära teha:

- Hoia uksed ja aknad suletuna.
- Aias tasub jälgida, et kõik lahtised esemed (batuudid, päiksevarjud, aiamööbel jms detailid) oleks kindlalt kinnitatud või veel parem - kuskile kinnisesse ruumi varjule viidud.
- Juhuks, kui elekter peaks ära minema, varu kindlasti tikke, küünlaid ja taskulampe.
- Ära pargi tormiga autot puude alla või madalamatesse kohtadesse, mida ähvardab üleujutusoht.
- Hoia silm peal ka keldril. Kui kodu asub piirkonnas mida ohustavad üleujutused, oleks mõistlik põrandal olevad asjad kõrgemale tõsta ning olla valmis võimaluseks vesi kiirelt ruumist välja pumbata.

Päris kõige eest end aga kaitsta ei saa ja ootamatusi võib tulla ette igas kodus. Kuidas toimida, kui kahju on juba käes?

ERGO kindlustuse kodulehel seisab: Hüvitatakse kindlustusobjektile tekkinud kahju, mille põhjuseks on torm, rüsijää, rahe. Tormi all mõistetakse tuult kiirusega keskmiselt või puhanguti vähemalt 18 meetrit sekundis. Tormist põhjustatud kindlustusjuhtumiks loetakse ka kahju, mis on tekkinud tormi vahetul tagajärjel puude, postide vm esemete langemisest kindlustusobjektile. Kui tuule kiirust kahjujuhtumi toimumise kohas pole võimalik kindlaks määrata, siis eeldatakse tormi olemasolu, kui kindlustusvõtja tõendab, et kindlustuskoha ümbruses seni laitmatus seisukorras olnud ehitistele või esemetele on tekitatud kahju ja kahju põhjustajaks on olnud ainult torm.

Sageli tilgub katusest vett läbi hoopis seetõttu, et katus on kehvasti ehitatud võivana. Järelikult ei pruugi iga kahju põhjustajaks olla torm. Samas võib tugev torm ka laitmatult ehitatud hoonele tekitada kahju ja selliste juhtumite vastu pakubki kindlustusandja kaitset.

Välistused

Kindlustusandja ei hüvita hoone või rajatise avadest, läbi katuse, seinte või muude ehitustarindite sisse tunginud vihmast, lumest või lumesulamisveest, rahest või rahesulamisveest põhjustatud kahju, v.a juhtumid, kui avade tekkimine on saanud võimalikuks kindlustusjuhtumi tõttu. Tekkinud avad peavad olema tuvastatavad.

Kui vesi tungib majja läbi olemasolevate avauste (lahtine aken, ventilatsiooniava, katuse- pragu jmt), siis ei ole tegemist kindlustusjuhtumiga. Hüvitamisele kuulub kahju vaid juhul, kui kindlustusjuhtumina määratletav sündmus (nt torm) on hoonet kahjustanud nii, et vesi pääseb hoonesse.

Kindlustusandja ei hüvita kindlustusobjektil tehtavate ehitustöödega põhjuslikus seoses olevat kahju. Ehitustöö on ehitise püstitamine, laiendamine, rekonstrueerimine, tehnosüsteemide muutmine ja ehitise lammutamine. Ehitise rekonstrueerimine on ehitise piirdekonstruktsioonide muutmine ja jäigastavate ning kandekonstruktsioonide muutmine ja asendamine. Ehitustöö ei ole ehitise hooldus või remont (nt tapeetimine, värvimine, põrandakatte või akende ja uste vahetamine).

Ehitustööd on seotud kõrgema riskiga. Ehitustööde tagajärjel tekkinud kahjude põhjuseks ei ole loodusõnnetus, vaid ehitusega seotud riskid (ehitaja hooletus, suurema ohu allikas jmt). Selliste riskide vastu on ehitusettevõtetel tavaliselt eri kindlustuskaitse. Kahju hüvitamise nõue tuleb esitada vahetult tööde teostaja vastu. Nõude esitamise aluseks on töö tellija ja ehitaja vaheline ehitusleping.

If Kindlustuse kodulehelt leiab esmased nõuanded, kuidas tormi tekitatud kahju korral käituda: võimalusel kata purunenud katus koormakatte või kilega, et vältida vihmavee sattumist hoonesse.

Torm võib tekitada ka tule- ja veekahju.

  • Tulekahju. Teata hädaabinumbril 112. Hoia õnnetuskoht puutumatuna kuni kahjukäsitleja võtab sinuga ühendust.
  • Veekahju. Sulge veekraan. Tõsta niiskust kartvad asjad põrandast kõrgemale. Võimalusel kuivata ruum.

IIZI kindlustusmaakleri kodulehelt leiab hea ülevaate ka tormituule tekitatud kahjude kohta kindlustusseltside kaupa.

LOE VEEL: