Ehitusseaduse kohaselt peab olema ohutu nii ehitis ise kui ka tagatud selle hooldus- ja remonditööde turvalisus. Selle eest vastutab hoone omanik. Üldpõhimõte on see, et kui katusel tohib liikuda, tuleb see varustada allakukkumise ja libisemise eest kaitsva turvavarustusega. Ehitusmaterjalide Tootjate Liit koos Tööinspektsiooniga on välja töötanud katusetööde ohutusjuhendi, mis on aluseks ka katuse turvalisuse tagamisel.

Juurdepääs katusele

Hoonetel peab olema piisavalt püsivalt kinnitatud redeleid, mis tagaksid ohutu juurdepääsu katusele. Teisaldatavaid redeleid võib kasutada juhul, kui inimvigastuste oht ei ole reaalne. Juurdepääsuteed peavad mõõtmetelt sobima ka ehitusmaterjalide ja tööriistade katusele transportimiseks. Püsivalt kinnitatavad redelid tuleb allosas lukustada, et lapsed ei saaks katusele ronida.

Nõuded katusele pääsemiseks olenevad maja kõrgusest. Kui fassaadi kõrgus on vähemalt 8 meetrit, peab katusele minek käima hoonesiseselt katuse- või seinaluugi kaudu. 4–7,99-meetrise fassaadikõrguse korral võib alternatiiviks olla ka püsivalt kinnitatud või kokkupandav kukkumise eest kaitsva turvasiiniga kukkumiskaitsega seinaredel. Kui fassaadi kõrgus juurdepääsukoha juures on kuni 4 meetrit, võib lisaks kasutada teisaldatavat libisemiskaitsega redelit.

Turvaline liikumine katusel

Korstnate, ventilatsiooniseadmete või muude korrapärast hooldust nõudvate seadmete või konstruktsioonide juurde peab katusel viima katkematu juurdepääsutee. Selleks on käigussillad või katuseastmed, kusjuures kõigi osade külge peab olema võimalik kinnitada ohutusköisi ning seega peavad need kannatama inimese raskust. Kui katuse kalle on järsem kui 38 kraadi, tuleks juurdepääsuteed varustada turvakonksude või käigusildade külge kinnitatavate käetugedega.

Katusele tuleb paigaldada kinnitusvõimalusi sellise mahus, et inimeste ohutus oleks tagatud kogu katusel. Kui fassaadi kõrgus on üle 8 meetri, tuleb kinnitussüsteemina kasutada käigusildu ehk teenindusplatvorme koos turvasiinidega. See tagab kõrgematel katustel suurema turvalisuse, kuna inimesel pole katusel liikudes vaja ohutusköit järgmisse kinnituspunkti edasi tõsta ning ta pidevalt kaitserakmetega katuse külge ühendatud. Kuni 4-meetrise fassaadi korral peavad piisab katuseharjal paigaldatud kinnituspunktidest kaitserakmete jaoks.

Kaitse lume vastu

Hoone omanik vastutab, et katuselt pudenev lumi või jää ei kahjustaks inimesi ega vara. Seetõttu tuleb viilkatusel lumetõkked paigaldada kohtadesse, kus räästa all liiguvad igapäevaselt inimesed või pargivad autod. Hoone sissepääsude kohale võiks lisaks ehitada kaitsekatused. Kui räästasse tekkivad ohtlikud jääpurikad, võib nende ärahoidmiseks paigaldada vihmaveerennidesse küttekaablid, mis ei ole hinnalt eriti kallid.

Kõik katusel kasutatavad turvatooted peavad korrosioonikindlad ning nende eluiga peab olema pikem kui katusematerjalil. Turvatooted tuleb kinnitada vastavalt tootja paigaldusjuhendile püsivalt katuse külge. See ei tohi kahjustada katusekatet, mistõttu soovitav on kasutada katusematerjali tootja valmistatud või soovitatud turvavarustust.

1 Katuseluuk
2 Katuseredel
3 Katusesild
4 Katusesild
5 Lumetõke
6 Ohutuspiire

1 Katuseluuk
2 Püsivalt kinnitatav või kokkupandav redel katuseluugi juurde pääsemiseks
3 Katuseredel
4 Katusesild
5 Lumetõke
6 Ohutuspiire

1 Seinaredel välimise katuselepääsuna
2 Seinaredel välimise katuselepääsuna (variant 2)
3 Väljatõmmatav redeliosa seinaredelile pääsuks
4 Katusesild
5 Katuseredel
6 Lumetõke
7 Katuse ohutuskonks
8 Varikatus sissepääsu kohal
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid