Puit on hügroskoopne materjal, mis reageerib õhuniiskuse muutustele. Suvisel küttevabal perioodil tõuseb suhteline õhuniiskus väga kõrgele ja puit tursub. Talvisel kütteperioodil langeb õhuniiskus aga väga madalale ja puit kahaneb. Parketi lippide vahele tekivad praod, liimitud kilpidesse võivad küttekehade läheduses tekkida isegi rebendid.

Veeavarii korral pole võimalik põranda alla sattunud vett eemaldada ja parkett võib aluspõrandast lahti tursuda. Võib ka juhtuda, et keset parketti kukub maha raske ese, mis teeb põrandasse inetu augu. Alati ei pea aga tervet põrandat välja vahetama hakkama, ka kohtparandusi tehes saab taas ilusa tulemuse. Otstarbekas pole hakata parandama liiga väikesi ega liiga ulatuslikke kahjustusi.

Spetsialistid ütlevad, et restaureerimises on „6 jala ja 6 tolli” reegel, mille kohaselt vaatleb inimene esemeid enamasti 6 jala kauguselt (ligi kahe meetri pealt) ja sellelt distantsilt peab kõik näima korrektne. Spetsialistide jaoks võivad aga kõik vead olla leitavad juba 6 tolli kauguselt (15 cm pealt).
Siiski ei maksa hakata vaeva nägema veekahjustuse saanud kilpparketiga, mille alusplaat on laastplaadist. Viimane pehmeneb märgudes sedavõrd, et seda pole võimalik taastada.

Taastada ei saa ka õhukese puidukihiga lamineeritud kilpparketti, millel on lihvimistega kattekiht nii ära kulutatud, et alusplaat juba paistab. Ka ei saa taastada parketilippe, mis on kulunud või lihvitud piirini, kus on nähtav külgsoon (punn) või seda kattev puit killuneb.
Küll aga tasub teha kohtparandusi, kus varasemate kommunikatsioonide pärast on parketti lõhutud. Samuti piiratud ulatusega kahjustuste korral – söestumis- ja raiumisjäljed ahjude-pliitide juures. Proteesida saab ka varasemate vaheseinte või ahjude paiknemiskohti ning asendada irdunud lippe uutega.

Parandustöödeks tarvilik varustus

Enne remonditöödega alustamist tuleb varuda põlvekaitsed, respiraator hingamisteede kaitseks ja kindad liimimiseks. Eriti vajalikud on põlvekaitsed, sest töötatakse põlvitades (ühel või mõlemal põlvel). Tööriistadest läheb vaja: metallvasarat naelutamiseks, kummivasarat lippide paigaldamiseks, naelatange, sõrgkangi, väikest kaldhammastusega käsisaagi, klapphöövlit, eri laiusega peitleid, naelatorni, kaapraudu, nurgikut ja joonlauda. Lõikeriistad peavad olema hästi teritatud, sest parkett on valmistatud kõvast lehtpuust (tamm, saar, pöök jt). Et liivaseguse mustusega määrdunud paarkett nürib lõikeriistu, peab oskama neid ka ise luiskudega teritada.

Tänapäevastest elektrilistest tööriistadest võiks töökohal olla nurgasaag, käsiketassaag, käsifrees silindrilise otsfreesiga, nurklihvija lõike- ja lihvketastega, lihvmasinad (lint- ja taldlihvijad). Ole nendega töötades tähelepanelik, sest vanade naelte lõikamisel võib ketaslõikurist tolmuse aluspõranda alla lennata sädemeid.

Parandamiseks vana materjali hangi taasukasutusest

Vana parketti remontides kasuta vanast puidust detaile, mis on ajaga tumedaks muutunud. Neid detaile saab hankida vana materjali ladudest, kus müüakse taaskasutuseks ka vana parketti.
Arvesta aga sellega, et materjal on seisnud kütmata niiskes ruumis ja tuleb kindlasti kuivatada. Samas mõõdus lippe on mõnikord ka raske leida. Ostke siis suuremaid lippe, sest neid saab soone poolt väiksemaks lõigata ja neisse saab sae või käsifreesiga uue soone teha.
Lihtne on öelda, et lipid tuleb asendada, aga parkettpõrand on nagu legomaja, mille seinast pole võimalik eraldada üksikut klotsi. Milliseid töövõtteid siis kasutada?

Alusta remonditaval alal lippide nummerdamisest, tee olukorrast foto või visanda paberile skeem. Kasutuskõlblikud lipid paigalda tagasi oma vanadesse kohtadesse. Lippe kanguta lahti ettevaatlikult, et sa ei murraks nende küljest lahti nuute või naeltest lõhestatud kilde. Ritta asetatud parketti on küllalt lihtne tagasi panna kuni viimase kolme reani.
Viimased read on otstarbekas korraga paigaldada, sest siis saab veel lippe sooni mööda vahele toppida. Viimastel lippidel tuleb nuudid (sulund – parketilipi servas väljaulatuv kitsas liist, millega lipp kinnitub naaberlipi soonde) maha hööveldada ja nad lihtsalt aluspinna ja naabrite külge liimida. Et lippide tagasiasetamisel tihendatakse praod, võib viimase rea jaoks vaja minna veidi laiemaid lippe.
Laiad kuivamispraod või lõhed täida kitsaste liistudega. Höövelda need alt veidi kitsenevaks, et neid saaks pragudesse liimida. Eemalda liigne materjal hööveldades ja lihvides.

Proteesimine ja plommimine

Varasemate vaheseinte või ahjude paiknemiskohtadesse tekkinud tühimikku on võimatu mustrisse viia, sest seinte äärtes on lipid jupitatud. Erandiks on lammutatud seina suunalistesse ridadesse paigaldatud parkettpõrand, mida on hea tahtmise korral võimalik siduda üheks tervikuks. Juhul kui on tekkinud tervikuga ühendamatu tühimik, tuleks sinna tekitada friisirida parkettpõrandate ehisserv, mis kas liigendab või palistab põrandaäärt).

Tarbetud naela ja kruviaugud ning piiratud ulatusega kahjustusi saab plommida. Plomme pole mõtet uputada sügavamale kui kolmandik või pool lipi paksusest. Erineva läbimõõduga plommi korke lõigatakse spetsiaalsete korgipuuridega. Sobiva oksapuuriga puuritakse vigastatud kohta süvend, kuhu liimitakse sarnase puidusüüga kork nii, et puidukiudude suund ühtiks parketi omaga. Pesast kõrgemale ulatuv puit hööveldatakse või peiteldatakse maha ja koht lihvitakse tasaseks.

Väiksemaid vigastusi saab plommida silindriliste korkidega. Neile saab kiiresti ja ühtlase sügavusega pesad süvistada silindrilise otsfreesiga (käsifrees). Plommi servad tulevad siiski käsitsi täpseks peiteldada. Vähem hakkavad silma rombikujulised plommid, mis saetakse samuti välja sarnase puidusüüga puidust. Romb peab katma vigastuse ja see määrab tema mõõtmed. Plommi servad lihvitakse alt veidi kooniliseks, mis hõlbustab sisseliimimist.

Plommi järgi märgitakse terava pliiatsiga või naaskliga parketile plommi kontuur ja see asendatav koht süvistatakse peitliga tühjaks. Plomm sobitatakse pesasse lihvides ja peiteldades. Tarbetud naela- ja kruviaugud saab plommida puidust voolitud tikkudega, mis enne avasse löömist on puiduliimi sisse kastetud. Liigne liim pesatakse niiske lapiga ära ja väljaulatuv osa lõigatakse sae või peitliga maha. Paranduskoht koputatakse vasaraga üle ja lihvitakse siledaks.
Allikas: Ehita ja Renoveeri