Müra on ilmselt üks saasteallikaid, millele igapäevaselt üsna vähe tähelepanu pööratakse, kuid mis ometigi mõjutab igapäevast olmemugavust majas ning on tihti väsimuse, unetuse, stressi ja pingete allikas.
Müra tekitavad nii õueliiklus, mängivad lapsed, loomad kui ka kodumasinad ning seetõttu on renoveerimisel või maja ehitamisel tark mõelda varakult korralikule heliisolatsioonile. Eriti oluline on kodudes sammumüra summutamine, sest korraliku heliisolatsioonita on kõikides alumistes ruumides igasugune üleval käimine hästi kuulda.

Laias laastus võib eristada kaht liiki müra. Esiteks õhu kaudu levivat õhumüra, mis kostab tuppa tänavalt, ent läbib ka seina siis, kui naaber parasjagu oma köögis pottide ja pannidega kolistab. Teiseks ehitise konstruktsioonide kaudu levivat löögimüra, mis on näiteks sammud või toolide liigutamisel põrandal tekkiv heli.

Heli ei tohi ruumis ringi uitada

Aastakümneid isolatsioonilahendustega tegelenud Paroci ehitusinseneri Jüri Vähi sõnul tuleb efektiivseks helisummutuseks esmalt aru saada heli levimise põhimõtetest. Helilained levivad peaaegu igasuguse materjali kaudu ning seetõttu on rusikareegel, et efektiivseks heli summutamiseks tuleb kasutada erineva tihedusega materjale, mis elimineerivad nii kõrg- kui ka madalsageduslikku müra.

Poorsed ja kergemad materjalid võtavad hästi kinni kõrgemate sagedustega heli ning massiivsed ja mittepoorsed materjalid isoleerivad hästi lisaks õhumürale madalsageduslikku müra.
“Paljude majade välisseinad on ehitatud betoonist, tellistest või puidust ning siseseinad kipsist - kõik need materjalid on head heliisolaatorid ehk nendelt peegeldub heli tagasi. Et peegeldunud heli ei hakkaks kajana ruumi mööda ringi käima, tuleb see neeldada,“ seletab asjatundja.

Ka sõlmkohtades tuleb heli liikumist takistada

Ehituses laialt nii soojustamiseks kui ka tulekindluse tagamiseks kasutatav soojustusvill on üks paremaid heli neelavaid materjale, seega on tasub helisummutamise osas vaadata nende poole.
“Küll aga tasub meeles pidada, et kuna heli levib ka hoone tarindite kaudu, ei piisa ainult seina, lakke ja põrandasse villa paigaldamisest, vaid heli levik tuleb takistada ka sõlmkohtades.”
Seetõttu tuleks näiteks põranda paigaldamisel eraldada põrandaplaat või -kate seinast villaribaga, samuti kasutada tarindi sõlmkohtades kummist muhve, spetsiaalseid elastseid kinniteid ning muudest heli halvasti juhtivaid materjalidest liiteid.

Ujuvpõrad on hea lahendust

Põrandate puhul, mis on kodus ühed suurimad müra edastajad, soovitab Paroi ehitusinsener Jüri Vähi kasutada ehitamisel nn ujuvpõranda meetodit. Puitvahelagede puhul kostavad sammumürast tavaliselt läbi madalad sagedused ning heli aitab kõige paremini summutada just ujuvpõrand. Korralik ujuvpõrand on jäiga pealiskihi ja pehme alumise kihiga. Lisaks tuleb isolatsioonimaterjaliga hoolikalt täita puittalade vahelised tühimikud.

“Puidust konstruktsioonide puhul tasub alati parim lahendus välja valida koostöös arhitekti ja ehitajaga. Kuna erineva tihedusega materjalides sumbub heli kõige paremini, tasub kasutada korraga mitmes kihis nii villa, kipsi kui ka puitplaate. See annab parema tulemuse, kui ainult üks sama paks kiht isolatsioonimaterjali. Paljude vanade majade vahelagede sees on tänaseni kümneid sentimeetreid liiva. Kui osa sellest asendada näiteks villaga, saamegi korraliku heliisolatsioonivõimega vahelae,” räägib Vähi.
“Betoonvahelagede puhul on betoon ise juba päris hea õhumüra summutaja, seega võib kindel olla, et kui sellele ujuvpõrand paigaldada, summutab põrand efektiivselt nii õhu- kui ka löögimüra.”

Ehitustöö kvaliteet määrab heli ohjeldamise

Kodu renoveerijatele õpetab Vähi, et löögimüra isolatsiooni saab parandada vaid põranda ülemisest osast. Kui puidust vahelagi läbi kostab, siis lae alla villaplaatide paigaldamine ei aita. Tuleb võtta üleval põrand lahti ning korralikult villaga isoleerida. Et rumalusest või hoolimatusest ette tulevaid ehitusvigu vältida, soovitab Vähi ehitajaga tööd korralikult läbi rääkida ning arutada, kuidas ehitus oleks võimalikult helikindel, sest hiljem läheb tehtud vigade parandamine väga kalliks.

“Isegi kui helisummutus on tehniliselt õigesti plaanitud, tuleb ka töö korralikult teostada, sest juba mõnemillimeetrised augud materjalis võivad tähendada müraisolatsioonis mitme detsibelli suurust vahet,” hoiatab Vähi. “Heli ei ole keeruline kinni pidada, ent seda tuleb teha hästi läbimõeldult."