Järgneva pildialbumi mõte on koondada tüüpsemad situatsioonid ja probleemid ning juhtida ehitajate tähelepanu neile enne, kui tuleb töid ümber tegema hakata.

Hüdroisolatsioon märgades ruumides

Hüdroisolatsiooni ehituspraagi tõttu toimub suurel hulgal läbijookse konstruktsioonide kahjustumist, keraamiliste plaatide lahti tulekut.
Vastavalt RYLile (Tarindi RYL 2010 alapunkt 921.4.5) peab objektil teostavale näidis hüdroisolatsiooni paigaldustööle teostama nakke testi, aluspinnaga nakkuvuse kontrollimiseks.
Hüdroisolatsiooni paksus:
• Seintes 0,4 mm.
• Põrandas 0,5 mm.
• Nurkades ja trappide ümbruses koos kangaga 1,5 mm.
Järgnevalt pildilt on näha, et põranda ja seina liide on ebatihe. Hüdroisolatsioon ei ole aluspinnaga korrektsekt nakkunud.


Vanade hoonete rekonstrueerimisel ei arvestata heli ja tulepüsivusnõuetega. Jäetakse kinni panemata vanade šahtide avad, vanade torude läbiviigud, avad jne. Need tuleks koheselt sulgeda. Pärast on raske, kui mitte võimatu konstruktsioonide ja eriosade tagant ning vahelt seda teha. Vaata järgnevalt pildilt.

Järgmisel pildil on näha, et tuletõkkeklapile on määritud tuletõkkesegu peale, mis ei võimalda tuletõkkeklappi teenindada. Alati peab seal asuma puhastusluuk.

Sillused

Äärekivi muldniiske betooni tugi väljaspool katendit peab olema vähemalt 100 mm ehk jämedalt pool äärekivi kõrgusest. Eriti olulised kohad igasugused nurgad. Talvel lund lükates on need esimesed kohad, mis järgi annavad. Vaata järgnevaid pilte!

Sillus peab toetuma täiskivile. Müüritis peab olema laotud sellise arvestusega, et sillus toetuks täismõõdus (lõikamata) plokile - nii kantakse koormused efektiivsemalt silluselt müürile ja väheneb pragude tekke oht avade nurkades. Olukorda ilmestab järgnev pilt.


Ebapiisav silluse toetus. Fibo plokkide puhul, kui ava on suurem javõrdne 1,5 m, siis peab sillus müürile toetuma vähemalt 250 mm, väiksemate avade korral võib toetuspikkust vähendada kuni 130 mm-ni.

Elektrikaablid

Elektrikaablid peavad olema hülsis läbides seinu. Samuti ei tohiks nõrk ja tugevvoolu kaablid vedeleda ehituse käigus maas. Need sõtkutakse katki.

Tulekindlate kaablite kinnituseks ei kasutata õigeid kinnitusvahendeid. Kasutatakse kinnitusvahendeid, millele pole tehtud tuleteste (plastist kaabliside, plastist klamber, kipsikruvi, jne).


Nõrkvoolukaablite ja tugevvoolukaablite vahekaugus pole nõuetekohane. Tulekindel kaabel ei tohi olla samas kimbus teiste kaablitega.
Tulekindlate kaablite kohal, olenemata kas kaabel on kaabliredelil või paigaldatud lakke, ei tohi olla teisi kommunikatsioone.

Tulekindlate kaablite paigaldamisel pinnapealselt, tuleb spetsiaalsed kandurid paigaldada mitte hõredamalt kui 300 mm või sõltuvalt kaabli paigaldusjuhendist.

Pealiskate ei ole 100 % kinni

Bituumen rullmaterjal keevitatakse aluse külge kinni, kuumutades gaasileegiga selle aluspinda bituumeni sulamiseni samaaegselt materjali lahti rullides. Ühendusvuuk keevitatakse hiljem vuugirulli kasutades kinni, lastes bituumenil vuugi vahelt 1-1,5 cm ulatuses välja valguda.

Liiga väiksed torustiku läbiviiguavad

Ventilatsioonitoru läbiviigu ava peab olema teostatud 20-25% suurem, kui läbi mineva toru mõõt. Näiteks 100 mm läbimõõduga toru puhul peab ava olema tehtud 125 mm (Kasutatud materjal: RT 84-10818 lk 17).
Kui ava on väike, siis ei ole võimalik seda korrektselt tihendada heli ja tulepidavaks. Samuti ei tohi toru seina ja muude kommunikatsioonidega kokku puutuda, sest sel puhul hakkab toru plärisema vibreerides ja tsingi kiht torul hävineb.

Kuidas välitida ehitusvigu, saad lugeda siit.

Miks vihma korral värskeõhuklappidest vett sisse pressib ja milles võib viga olla, sellest loe siit.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid