Hoone renoveerimisel on suhteliselt lihtne muuta hilisemal rekonstrueerimisel sise- või välisviimistlust, kuid soojustus on alati „peidus“ ning seda ringi teha on juba keerukas. Seepärast tuleks soojustada kohe läbimõeldult ja kvaliteetselt otsimata kõige odavamat lahendust.

Hilja Toomistu firmast Icy Getec OÜ ütleb, et pakutavad vahtsoojustused oma olemuselt siiski väga erinevad vaatamata välisele sarnasusele. Alati tuleb huvilisel endale selgeks teha, mida ta vajab ning mida talle pakutakse. Tähelepanu tuleks pöörata toote tehnilistele näitajatele, materjali garantii pikkusele. Tähtis on ka toote sobivus elamuehitusse, mis on eraldi sertifitseeritud.
„Valdavalt on ehituses tegemist materjalidega, mis vajavad teatud määral kuivamist, seetõttu peaks eelistatuim materjal olema just avatud pooriga vahtsoojustus, mis tagab lisaks hoone soojustusele ka ümbritsevate konstruktsioonide pikaealisuse,“ seletab Hilja Toomistu.

Icynene on esindatud maailmas üle 30 riigis. Euroopas tervikuna on sel aastal juba praeguseks Icynene paigaldusmaht 40% suurem kui eelneval aastal. Sama tendentsi on Hilja Toomistu sõnul märgata ka Eestis. „Euroopa Liidu riikides, kus antakse hoonetele energiatõhususe klassid peale Blower-door testi (hoone rõhutest), on Icynene paigaldusmahud oluliselt kasvanud, sest materjaliga saavutatakse väga hea lõpptulemus,“ lisab Hilja Toomistu.

Vahtisolatsiooni eelised:

Energiasäästlik soojustamine, mis tasub ennast lühikese aja jooksul. Tõestatud energiasääst kuni 50% nii kütmisel kui ka jahutamisel.

Õhutihe soojustus, mis lisaks tuuletõket ei vaja.

Hingav materjal - võimaldab difusiooni teel kuivada teatud hulgal niiskusel.

Paigaldamise tehnoloogia võimaldab vältida lekkekohtade olemasolu soojustuses ning väga edukalt saab soojustada ka kõige keerukamaid arhitektuurilisi lahendeid.

Elastne. Soojustus ei vaju ega pragune. Kinnitub ümbritsevale konstruktsioonile ning nii jääb.

Materjal ei sobi kahjuritele.

Võimaldab vältida külmasildu. Vaht täidab ühtlaselt kõik võimalikud vahed.

Kiire paigaldus – kuni 250 ruutmeetri soojustamine päevas kaheliikmelise meeskonna poolt.