Varssavi Teede- ja Sildade Uurimisinstituudi tehtud analüüsidest selgub, et asfalttee kulud moodustavad 133% sarnase betoontee 30 eluaasta kuludest.
Belgia Valloonia maanteeamet võrdles rohkem kui 30 aasta jooksul (elukaare vältel) kahte 20 km lõiku kiirteel E42 (Autoroute de Wallonie). Uuringutest selgus, et betoonkatendiga tee hakkab asfaltkatendiga teest soodsamaks muutuma alates 7. eluaastast ja hiljemalt 14. eluaastast.

Viimase 20 aastaga on Poolas ehitatud 700 km betoonkatendiga riigimaanteid. Samuti on rajatud cá 800 km kohalikke betoonkatenditega teid.
Aastatel 2015-2023 on Poolas kavas ehitada 1670 km riiklikke teid (kiirteed), nendest 800 km betoonteid. Betoonkatendi saab ka osa Poolat läbivast Via Balticast.

„Miks me räägime betoonteedest – aga sellepärast, et ehitada Eestis vastupidavamaid teid ja sellega rahva raha kokku hoida,” ütles Eesti delegatsiooni juht, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu esimees Meelis Einstein. „Betoonteede puhul ei ole meil vaja jalgratast leiutada. Targem on õppida neilt, kes on meist kaugemale jõudnud.”

Meelis Einsteini sõnul on betoonkatendid ennast kogu maailmas ja ka Euroopas laialt tõestanud kui vastupidavad, jätkusuutlikud, kuluefektiivsed teed.
„Möödunudaastasel Riigikogu konverentsil tekitasid palju elevust poolakate korduvad väited, et betoonkatend on asfaltbituumenkatendist odavam,” sõnas Einstein. „Kui Poolas arvestatakse teede elukaart 30 aasta peale, siis meil kahjuks ainult 20 aastale. Sealt algavadki käärid.”

Poola õppereisi gruppi kuuluvad esindajad Riigikogust, Maanteeametist, Tallinna, Tartu ja Pärnu linnavalitsustest, Eesti Asfaldiliidu, Eesti Betooniühingu ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu juhid, teede projekteerimise, teedeehituse, üldehitusfirmade ja betoonehitusfirmade juhid, ülikoolide õppejõud, ajakirjanikud. Kokku 35 inimest.
Eesti delegatsiooni vastuvõtjateks on Poola Infrastruktuuri ja Ehituse Ministeerium, Poola Maanteeamet ja Poola Tsemendiühing.