Millised on need peamiseks kohad, mis hinda teatud piires soodsamaks võimaldavad muuta?

Maja suurus
Kõige lihtsam viis hinda mõjutada on ehitada esialgsetest plaanidest mõnevõrra väiksem maja. Suured majad tunduvad esmapilgul atraktiivsed, kuid pikemalt ette vaadates kipuvad need olema ebamõistlikud.
Kindlasti on mugavam suuremas majas lasterohkel perel elada, kuid mõne aja möödudes lapsed lähevad oma teed ja suur maja jääb pigem koormaks. Maja vajab paratamatult hooldust ja haldamist. Enamikele Eesti peredest sobib maja, mille üldpind jääb 120-160 m2 juurde. See on suurus, mis lubab ka 2-3 lapsega perel kenasti hakkama saada.

Maja aknad
Tänapäevased üha soojapidavamad aknad on kallis investeering. Akende hinda mõjutab üllatavalt palju, kuidas saab seda avada. Kõige odavam on mitteavatav aken ja kallim pöördkaldavatav aken. Seetõttu tuleks realistlikult hinnata, millised aknad majas peaksid lahti käima ja millises mahus.
Loomulikult on mõistlik jätta igasse ruumi mõni avatav aken aga kas neil peavad olema kõik avanemise võimalused, on iseküsimus. Õige ja läbimõeldud akende valikuga õnnestub majaehitajal kokkuhoidu saavutada.

Tüüpprojekt
Valides oma maja tüüpprojektide hulgast, on üldjuhul projekteerimise kulu ja suurema tõenäosusega ka ehituse hind veidi soodsam. Kasu tekib sellest, et projekt on mitmeid kordi läbi ehitatud ja optimeeritud. Seetõttu ehitamise eelarve väga täpselt teada ning ka ehitamisel kõige optimaalsed lahendused nii konstruktiivselt kui ehitushinna osas leitud.
Optimaalne projekt sisaldab enamasti head ja läbimõeldud planeeringut, kus ruumide paiknemine on grupeeritud ja seeläbi kommunikatsioonide vedamise kulud minimaalsed.
Ehitushinna mõttes on kõige kasulikum ehitada 1,5kordne maja, kus vundamendi ja katuse kulud on kasutatava põrandapinna suhtes on kõige optimaalsemad. Kindlasti on iga maja plaanilahendus konkreetselt seotud ka kindla krundiga, millist hoonet sinna panna õnnestub.

Kalkuleeri läbi erinevaid lahendusvariante
Kokkuvõttes tasub majaehituse kavandamise faasis kalkuleerida ja otsida oma maja osas mitmeid mõnevõrra erinevaid lahendusvariante ja mitte kohe leppida esimese variandiga. Alati on võimalik mõnevõrra projekti kohandada ja otsida ka hinna osas veidi soodsamat lahendust.

Terrassid, rõdud, vintskapid

Finnlogi turundusjuht Helerin Kukk ütleb, et kindlasti on maja maksumuse juures veel väga palju erinevaid tegureid, mis lõpliku hinna kujunemist mõjutavad. Põhimõtteliselt on alati võimalik valida odavam ehitusmaterjal - seinamaterjal, katus, siseviimistluse jne. Sellega tuleb olla siiski ettevaatlik. See võib küll maja ehituse hinda alandada, kuid hilisemaid ülalpidamiskulusid hoopis suurendada.
Maja ehitamise juures on tähtis osa ka ehitustööde hinnal. Kui maja ostja on võimeline tegema mingeid ehitustöid oma jõududega, siis on võimalik samuti saavutada kulude kokkuhoidu. Siiski peaks Helerin Kuke sõnul kaine mõistusega hindama, kas inimene ikkagi oskab neid ehitustöid nõuetekohaselt teha.
Maja hinna soodsamaks kujundamiseks on võimalik hoida kokku terrasside ja rõdude ning ka garaaži suuruse pealt. Samuti võib ehitada maja ilma keldrita, kui selleks pole hädavajadust.
„Igasugused kompromissid maja suuruse osas teevad kindlasti maja soodsamaks. Üldjuhul, mida lihtsam näeb maja väljast välja, seda lihtsam on seda ehitada ja kokkuvõttes ka soodsam. Lihtsuse all pean silmas seda, et majal ei ole näiteks palju erinevaid nurki, vintskappe, varikatuseid jms.,“ lisab Helerin Kukk.