Üldiselt võib öelda, et palkmaja põranda ruutmeetri hind on vahemikus 160-450 eurot. Hinda mõjutavad ennekõike valitud palgitüüp, viimistlusmaterjalide valik, avatäidetele esitatavad nõuded, ehitusobjekti asukoht. Lisaks on veel mitmeid tegureid, mis hinna kujunemisel rolli mängivad.

1. Projekt

Esimese asjana läheb tarvis maja projekti, millest algab kogu edasine protsess. Oleks hea, kui projekti valides on teada juba kohaliku omavalitsuse esitatavaid nõudeid projektile(projekteerimistingimused), vältimaks hilisemaid liigseid muudatusi.
Sobiva majaprojekti saamise üheks enamlevinud ja kiireimaks mooduseks on valida endale sobiv tüüpmudel. Kui tüüplahendus on valitud, saab tootjalt projekti hankida ja minna sellega juba ehitusluba taotlema. Tavaliselt on tüüplahenduste korduvkasutuses projektid soodsamad kui esmakordselt loodavad individuaalprojektid.
Teine võimalus on personaalsetest soovidest ja vajadustest lähtuvalt individuaalprojekti koostamine arhitekti poolt. See protsess on ajamahukam ning kulukam. Lisaks arhitektuursele projektile käivad ühe maja juurde veel eriosade projektid:
• Ehitusprojekt.
• Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse projekt.
• Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekt.
• Elektri- ja nõrkvooluprojekt.

2. Küttesüsteemi valik

Küttesüsteemi valik on samuti üks olulisemaid otsuseid kogu majaehituse juures. Üldiselt planeeritakse küttesüsteemide tasuvused pikas perspektiivis ja seetõttu on oluline langetada õige otsus.
Küttesüsteemi valikul ei tohiks lähtuda vaid selle ehituslikust maksumusest, sest paari aastaga võivad kallimad küttearved ehitamise säästu ületada. Küttesüsteemi juures tuleb kindlasti tähelepanu pöörata optimaalsele investeeringu suurusele. See tähendab, et tasuvusaeg ei oleks pikem süsteemi tööajast või kokkuhoid küttesüsteemilt ei tooks hilisemaid kõrgeid küttekulusid.

3. Vundament

Vundament on ehitise tähtsaim osa. Vundamendile mõjuvad nii hoone koormused kui ka pinnase mõjud. Sõltuvalt alusest kuhu vundamenti rajama hakatakse jagunevad vundamenditüübid järgmiselt:
• Postvundament.
• Lintvundament.
• Plaatvundament.
• Vaivundament.
Vundamendi juures on oluliseks osaks ka sokkel (vundamendi maapinnast väljaulatuv osa), selle katmiseks on vaja valida ilmastikumõjudele vastupidav ja visuaalselt meeldiv viimistlus. Iga konkreetne vundament sõltub seega projektist ja pinnasest kuhu seda rajama hakatakse. Üldistavalt võib öelda, et vundamendi maksumus suureneb kasvavas järjekorras postvundamendist vaivundamendini.

4. Valitud seinatüüp

Enamlevinud palkmajade tüübid jagunevad ümarpalk- ja freespruss palkmajadeks. Tehnoloogiliselt jagunevad need siis kas liimpuitpalgist ehk eraldi lamellidest kokkuliimimise teel saadud toorikutest või täispuidust seinapalkideks.
Esimese asjana tulekski selgeks teha kumba tüüpi seinamaterjali soovitakse kasutada ja millise tehnoloogiaga on see valmistatud. Liimpalgist tehtud majad on küll pisut kallimad, sest ressurssi kulub rohkem. Liimpuit on aga oma stabiilsuselt tugevam ja praktiliselt puuduvad naturaalsele puidule omased kuivamislõhed.

5. Kõik seinad palgist või osad karkassist?

Tänapäeval hinnaeelise saamiseks on hakatud palju kasutama lahendusi, kus palkmaja teise korruse seinad on valmistatud puitkarkassist. See tähendab, et täispuidust seinte osakaal kogu projektis väheneb ja tänu sellele tulevad seinakonstruktsiooni hinnad soodsamad. Veel kasutatakse samal eesmärgil ka karkassist esimese korruse siseseinu.
Materjali hinnana tuleb karkass konstruktsiooni kasutamine soodsam. Teisest küljest võrreldes palkseina valmimisega on karkass-sein oluliselt töömahukam. Kui aga soovitakse ka karkass-seinas kasutada võimalikult naturaalseid ehitusmaterjale, siis võib karkass-seina hind olla palkseina materjalide hinnaga ühel tasemel. Seega on siin kompromisside ja mõtlemise koht.

6. Teised maja ehitamiseks kuluvad materjalid

• Põrandad. Läbi võiks mõelda, milliseid põrandamaterjale soovitakse kasutada, niisketes ruumides, esikus ja köögis, mujal.
• Vahelaed. Otsustada, millist I korruse laeviimistlust tahetakse, milline tuleb II korruse põrandakate.
• Siseseinad. Juhul kui karkassist, siis milliseid viimistlusmaterjale eelistatakse.
• Katuslagi. Milline tuleb lae viimistlus?
• Katus. Millist katusekatte materjali soovitakse, millised on turvaelemendid ja vihmaveesüsteem.
• Isolatsioonimaterjalid. Millist tüüpi isolatsioonimaterjale kasutatakse.

7. Akende ja uste valik

Üha karmistuvad energianõuded esitavad suuremad nõudmised ka akendele ja välisustele. Sellest tulenevalt on oluline juba projekteerimise faasis valida õiged aknad ja välisuksed sõltuvalt maja kasutusotstarbest ja soovitud energiaklassist.
Elumajadel ja aastaringselt kasutatavatel hoonetel tuleks kasutada energiasäästlikke lahendusi. Tähelepanu võiks pöörata nii klaaspaketile kui raami profiilile.
Akende ja uste hinda mõjutab veel kindlasti viimistluse valik, lengilaiendite olemasolu, varustatus käepidemete, lukusüdamike ja muude täielikult valmis toote juurde kuuluvate detailidega.
Eramaja siseuste valik on rohkem disaini küsimus väljaarvatud erilahendusi nõudvad vaheuksed (nt. tehnilise ruumi uks).

8. Trepi valik

Trepi valik sõltub suuresti sisekujundusest. Trepp on üks sisekujunduse tähtsamaid elemente. Samas mida keerukam on trepi konstruktsioon või mida erilisem on trepi kuju, seda kallimaks trepi hind ka kujuneb.
Treppe valmistatakse suuremalt osalt puidust, metallist, klaasist ja betoonist. Sõltuvalt materjalivalikust kujuneb trepi hind. Üldjuhul on puidust valmistatud trepp soodsaim lahendus.

9. Rõdude, terrasside ja teiste katusealuste maht

Maja hindade võrdluses võetakse tavaliselt aluseks põrandapinnad, kuid kindlasti tuleb tähelepanu pöörata ka terrassidele ja rõdudele, mis samuti kuuluvad hinna sisse. Mõnel projektil võib juurde kuuluda suur rõdu või terrass, mida võib-olla tarvis ei olegi. Sellisel juhul saab maja hinda soodsamaks kas terrassi ja rõdu väiksemaks tegemise läbi või sootuks ära jättes.

10. Katusekattematerjalide valik

Katusekatte materjali valik sõltub taas ennekõike projektist. Täpsemalt öeldes sellest, millisena on ettenähtud katusekalle, milline on katuse tüüp, kus maja paiknema hakkab ja muidugi on oluline koht ka katuse väljanägemisel.
Võib-olla tänapäeval vähemlevinud katusekatted on laastukatus, laudkatus ja rookatus ning nende hinnad on ka teises kategoorias. Kivikatus, plekkkatus ja SBS (bituumen) katus on katuse täislahenduse korral kokkuvõttes kõik enamvähem ühesuguse hinnaklassiga.

11. Maja asukoht ja transport

Üldjuhul toimub transport ehitusobjektile laadituna treilerile, konteinerisse või tootjatehasele lähematele objektidele ka kohaliku kraanaautoga.
Konkreetse palkmajakomplekti tarnehinna pakkumiseks on tarvis teavitada tootjat planeeritava ehitise asukohast. Tuleks võimalikult täpselt kirjeldada ehitusobjekti juurdepääsu-, asukoha- võimalikest eripäradest. Juhul kui esineb eripärasusi, siis tuleb neid juba arvestada palkmaja komplekti materjalide komplekteerimisel. Vajadusel muudetakse pakendite mõõtmeid või kaalu võrreldes standard olukorraga.

12. Ehitus- ja viimistlustööd

Majakomplekti ehitustöid on tavaliselt võimalik tellida ka tootjatehasest. Ehitustööd jagunevad etappideks, mille seast saab vastavalt soovile ja võimalustele endale sobiva valida. Etapid on üldjuhul järgmised: „Ilmastikukindel karp“, „Väljast valmis“, või nn. „Võtmed kätte“ lahendus. Iga etapp nõuab erinevalt aega ja tööd ning vastavalt sellele moodustub ka ehitustööde hind.
Esimene pakett on kõige kiiremini valmiv ja tänu sellele ka kõige soodsam, „Võtmed kätte“ ehitus on kõige suuremat mahtu sisaldav ja vastavalt sellele ka kulukam.
Allikas: Palmatin OÜ