Swedbanki eluasemelaenu valdkonnajuhi Anne Pärgma sõnul on oluline läbi mõelda, kus ja kui suurt maja on mõistlik ehitada. Tuleb olla valmis selleks, et ehitamine on ajakulukas protsess. Juba projekti algfaasis peab arvestama, et sellised etapid nagu maja koha valimine, projekti tellimine või krundi ettevalmistus nõuavad aega ning need on seotud ka arvestatavate väljaminekutega.

„Eelarve koostamisel on mõistlik alustada sellest, millised rahalised vahendid on juba olemas ja kas ja millises ulatuses on vaja laenuraha juurde saada. Kui omavahendeid napib ja kaastakse laenuraha, siis soovib pank veenduda selles, et laenu võtmiseks on inimesel piisavalt maksevõimet,“ seletab Anne Pärgma.
Ehitusprojektide analüüsimisel pööratakse spetsialisti sõnul tähelepanu vara hetke ja potentsiaalsele turuväärtusele tulevikus ning muidugi ka ehituskalkulatsioonile. Selleks, et hinnata ehituse kulu ja finantseeringu vajadust, soovib pank näha põhjalikku ehituseelarvet.

„Hästi ettevalmistatud ehituskalkulatsioon ning hoolikalt planeeritud etapid finantseerimisel tagavad sujuvama ehituse. Kalkulatsioon peab sisaldama kõike, mis on maja valmimiseks vajalik. Olenevalt materjalide hinnaklassist võib ruutmeetri hind varieeruda, kuid keskmine ehitusmaksumus on umbes 1000 €/m2,“ ütleb Anne Pärgma.

Tark oleks kalkulatsioonis arvestada 15%lise puhvriga

Ehituskalkulatsioon võib olla koostatud nii ehitaja poolt kui ka omaniku enda poolt. Enamikel juhtudel võtavad omanikud ehituseks hinnapakkumise ehitusettevõttelt. On ka neid, kes ehitavad osaliselt ise ja osaliselt kaasavad ehitaja, kuid ka sellisel juhul peaks ehituseelarve olema hoolikalt koostatud. „Ehituse finantseerimisel on panga jaoks oluline, et ehitatav maja saaks plaanitud ajal valmis ning ei tekiks rahalisi ootamatusi. Kindlasti on mõistlik kogu eelarve juures arvestada ka 10-15% puhvriga, sest üldjuhul kulud ehitusperioodil tõusevad, mitte ei lange,“ annab spetsialist nõu.

Suure laenukohustuse võtmisel on mõistlik mõelda pikaajaliselt ette ning realistlikult hinnata, kas sissetulek on jätkusuutlik võetava laenu teenindamiseks ning ka maja ülalpidamiseks (olenevalt maja asukohast võivad lisanduda ka täiendavad transpordikulud, olenevalt maja suurusest ja küttelahendusest võivad lisanduda arvestatavad kulud).

„Laenuvajaduse selgumisel soovitame varakult pangaga ühendust võtta ja arutada, kuidas ehitusprojektiga edasi minna. Haldur selgitab etapiviisilist finantseerimist ning annab ülevaate maksimaalsest laenuvõimekusest,“ soovitab Anne Pärgma.
Swedbankil on välja töötatud ka soovituslik näidis, milline võiks kalkulatsioon välja näha (vt näidist allpool).

SEB kommunikatsioonijuht Evelin Allas ütleb, et neil standardvormi ei ole. „Klientidele, kes on käinud nõustamisel, anname nõu, mida me ehituskalkulatsioonis näha soovime ja mis kindlasti peaks seal olema. Ehituskalkulatsiooni abil soovib pank saada ülevaate kõikidest ehitamise käigus tehtavatest töödest ja nende tööde tegemiseks vajalikest kulutustest (materjalid, tööjõukulu) ning ehituse kogumaksumusest,“ lisab Evelin Allas.
Maja ehitamise finantseerimisel võtab pank aluseks ehituse kogumaksumuse. Seetõttu on Evelin Allase sõnul oluline kalkulatsiooni koostamisel kogu ehitusprotsess hoolikalt läbi mõelda, et vältida võimalikku olukorda, kus mõni vältimatu kulutus on välja jäänud ning kliendi maksevõime või tagatised ei võimalda hilisemalt kliendile ehitise lõpetamiseks rohkem laenu väljastada.
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid