Hea katuse ehitamisel tuleks hoolega läbi mõelda ka turvatoodete paigaldamine. Turvalisuse tagamiseks on vaja katusele luua ohutud käiguteed, et pääseks ligi korstnate, antennide, läbiviikude ja katuseakende juurde.
Inimese tervise huvides on hädavajalik lumetõkete paigaldamine sissekäikude, räästa all olevate kõnniteede ning mängu- ja puhkealade kohale, kus katuselt allalibisev lumi võib kaasa tuua õnnetusi.
Katuse turvatoodete valikusse kuuluvadki katusesillad, katuseredelid, turvaredelid, lumetõkkesüsteem, turvarööpad ja katusepiirded. Võimalik on veel paigaldada katusepollarid, seinaredeli turvakorv, ronimistakistusega seinaredel, evakuatsiooniredelid ja -poomid jpm.

Viilkatusel peab saama ohutult liikuda

Kui katusel on kohad, kuhu võib tekkida vajadus ligi pääseda, tuleks katusele ohutu liikumise huvides paigaldada katusekalde suunas katuseredelid ja katuseharja suunas katusesillad. Eestis on levinud viilkatused ja seetõttu on eriti vaja turvalisi abivahendeid kaldpinnal liikumiseks. Katuseredel tagab turvalise liikumise katusel ja hoiab eemal tahtmatud katusekatte vigastused ja määrdumised.
Katuseredelid tuleks paigaldada siledapinnalise kattematerjaliga katusele, mille kalle on üle 7 kraadi ja karedapinnalise kattematerjaliga katusele kaldega üle 14 kraadi.
Seinaredel tagab aga turvalise ja mugava tõusmise katusele. Seinaredelid kinnitatakse seina konstruktsiooni ja katuseredelite või silla külge, vajadusel veel ka räästa külge. Eelistatuim seinaredeli asukoht on maja ots.
Katusesilla paigaldamine pikendab katuse eluiga ning viib katuse hooldamisel tekkiva ohu miinimumini.

Hea teada

Katusel liikumiseks tuleb katus varustada katuseredeli ja katusesillaga, kui:
1) katus on kaetud karedapinnalise kattega ja kalle on järsem kui 1:4,
2) katus on kaetud siledapinnalise kattega ja kalle on järsem kui 1:8.
Katusesillad ja -redelid kinnitatakse tugevalt alusele. Redelid kinnitatakse vähemalt alumisest ja ülemisest otsast ning toestatakse umbes kahemeetriste vahedega. Silla kinnitamisel tuleb jälgida, et kinnituskandurite vahe oleks maksimaalselt 1,2 m. Niiskuskahjustuste vältimiseks peab eriti arvestama kinnituskohtade piisavat veetihedust.
Redelid ja sillad paigaldatakse profiilplekk-katuste ja bituumenkatuste puhul kruvidega otse kattele või vastavatele alustugedele, tagades sealjuures piisava veetiheduse. Püstvaltsplekk-katuste puhul toimub paigaldamine püstvaltside külge ilma, et peaks kruvisid läbi katusepleki kinnitama. Kivikatuste puhul toimub paigaldus kruviliideteta katusetarindite külge kahe kivi vahelt. Vajaduse korral tugevdatakse kinnituskohad katte alla paigaldatavate koormusi ühtlustavate puidust või metallist tugitarinditega.