Minipumplad võimaldavad lisada täiendava vee- või kanalisatsioonisõlme peaaegu kõikjale, kus puudub võimalus kasutada isevoolset kanalisatsiooni.
Vanades majades pole sageli otstarbekas ega ka võimalik suuremõõtmelisi kanalisatsioonitorusid vedada näiteks teisele korrusele. Selline suurem ettevõtmine puudutaks ka sel juhul alumise korruse elanikke, kes ehitustöödest huvitatud pole.
Ka pere suurenemise korral oleks eramajas sageli tarvis rajada lisa vannituba või WC, aga selles majaosas juhuslikult puudub kanalisatsiooniühendus. Või mida teha keldrite puhul, mis on madalamad kui isevoolne torustik tänaval? Selliseid erinevaid olukordi tuleb sageli ette. Mis oleks sel puhul lahenduseks?

Pumpla jahvatab ja juhib heitvee minema

Purustiga minipumplad ehk komminuutorid võimaldavad ehitada täiendava WC, vannitoa, köögi või pesuruumi ühe- ja kahepereelamutesse, korteritesse, suvilatesse ja suvemajakestesse.
Minipumplas on lõiketeradega varustatud kiire mootor, mis purustab orgaanilise aine ja paberijäätmed peeneks massiks, mille saab ära juhtida väikese läbimõõduga torude kaudu kaugemal asuvasse kanalisatsioonitorustikku.
Minipumplad suudavad sõltuvalt mudelist vastu võtta heitvett 2, 3, 4 või isegi 5 püsiseadmest. Seega jäävad ära üsna mahukad renoveerimistööd. Komminuutoreid on võimalik paigaldada peaaegu igale viimistletud tasapinnale. Peenikest toru saab vedada ükskõik kust, aga jämedat 110 mm kanalisatsioonitoru igale poole ei peida.
Pumpla pumpab reovee tualetist kuni 5 m kõrgusele või 100 m kaugusele horisontaalselt.
Purustab ja pumpab.

Suuremõõtmelist prügi ei maksa pumplasse visata

Komminuutori võib paigaldada kas koos kraanikausi, dušinurga, WC-poti või pesumasinaga. Kui reovesi jõuab pumplasse, siis käivitab see läbi nivooanduri pumba, mis siis tööle asudes hakkab automaatselt reovett välja pumpama. Pump töötab seni, kuni nivooanduri näidu järgi langeb veetase nivooandurist allapoole miinimumasendisse.
Selle aja sees, kui veetase langeb, pumbatakse vedelik läbi äravoolutorustiku kanalisatsiooni. Äravoolutorustikku võib ehitada vajadust mööda kas kõrgemale või madalamale. Kui minipumpla on paigaldatud keldrisse, siis võib äravoolutoru olla ehitatud ülespoole, kui pumpla on ehitatud pööningule, siis madalamale.
See, et tegemist on purustava pumplaga, ei tähenda, et sinna võib absoluutselt kõige visata. Pump lihtsalt ühel hetkel enam ei tööta. Kindlasti tuleb siis sobimatud võõrkehade (mähkmed vms) eemaldada, sest ennem pump tööle ei hakka. Komminuutori sees paikneb elektrimootor. Mootori käivitab membraan ehk nivooandur.
Kuna minipumpla asub märjas tsoonis, on see vooluahelasse ühendatud rikkevoolukaitsme kaudu. Probleemide puhul lülitub pump ise välja. Minipumplat hooldama asudes tuleb kindlasti enne pistik seinast välja tõmmata.
Komminuutori leiutas Claude Perdriel, kes on praegu 90aastane.
Lisatud videost saad vaadata minipumpla töötamise põhimõtet.
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid