„Vana mõisa korstnatest oleme leidnud linnupesa poegadega, linnumune, sulgi, konte jne. Korstnatest võib leida ka õllepudeleid - nii täis kui tühje, suitsupakke, piimakotte, veetorusid, ventilaatoreid, kaableid, harke, kange. Isegi müürihaamri püüdsime lõõri põhjast välja,“ räägib oma kogemustest Merle Luik RenoRe OÜst, mis teostab korstnate kaamerauuringuid ja renoveerimist tulekindla seguga.
Millal ja kas vana lagunenud korstnat üldse tasub renoveerida või targem oleks kohe uus teha? „Küttekollete süsteemid on muutunud ka ökonoomsemaks ja ei ole vaja nii suuri lõõre. Seetõttu on otstarbekam mõnedes kohtades tõesti uued korstnad laduda. Vanu eestiaegseid korstnaid, mis on muinsuskaitse väärtusega ja säilitamist väärt, neid kindlasti tuleb renoveerida,“ ütleb Merle Luik.
Selge on see, et telliskivi korsten vajab hoolt, sest tingituna ehituslikest eripäradest on sellel omad probleemid: praod seintes, tühjad vuugid, murenenud kivid ja lagunev korstnapits. Lagunev korsten on aga hoonele ohtlik.
Linnupojad on end mõnusalt korstnasse sisse seadnud.

Kuidas aru saada, et olukord on halb?
Tunnused, mis viitavad probleemidele korstnalõõrides on halb tõmme, pigi, praod telliskivi korstnate vuukides ja krohvil, murenenud kivid jne. Merle Luige sõnul põhjustab seda põlemisgaaside jahtumisest tekkiv kondensvesi, mis sadestub lõõri sisepinnale ja aegamööda söövitab läbi eelkõige vuugid ja muudab tellised praguliseks. Korsten muutub n-ö hõredaks ja tuleohtlikuks.
Tulekindla seguga renoveerimine sobib puiduga köetavatele küttekolletele: pliidid, ahjud, kaminad, kerised jt.
Korstnaid renoveeritakse ainult seestpoolt ja tööde teostamist alustatakse korstna kaamerauuringuga. Spetsiaalse kaamera abil on korstna probleemid nähtavad täies ulatuses. Kaamera on varustatud foto- ja filmimise funktsiooniga, mille abil saadakse vajalik info nii küttesüsteemi renoveerimistöödeks kui ka võimalike vigade avastamiseks. Siis kui vead on kindlaks tehtud, puhastatakse korsten kettpuhastajaga ja eemaldatakse pigi ja muud takistused.
Pigist lõõri ei ole mõistlik tulekindla seguga renoveerida, vaid korsten tehakse enne tööde algust puhtaks.

Müürihaamer on korstnasse ära eksinud.
„Tänu vormi paindlikkusele saame renoveerida ka erinevate läbimõõtudega “kõveraid” ja sopilisi korstnaid. Olemas on ka palju erinevaid vorme, millega töid teostatakse. Seejärel suletakse kütteseadmete ühendused lõõris. Segu kantakse õhupallivormile, seda tõmmatakse vintsiga mööda korstnalõõri alt ülesse mitmeid kordi järjest, seni kuni lõõri sisepind muutub siledaks. Lõõri sisepind muutub siledaks ja ühtlaseks, otsekui klaasjaks ja see parandab tõmmet,“ seletab Merle Luik.
Töö teostatakse enamasti ülaltpoolt, all toimub ainult kontroll ja puhastamine. Segu kuivamine võtab vähemalt 24 h, kuid soovituslik on 48 h.
Ummistus korstnas.