Esmalt tuleks vastata kolmele olulisele küsimusele:
* Kas maja on ühe või mitme korrusega?
* Kui suur on kandvate seinte vahekaugus?
* Kui suured on aknad-uksed seintes?

Muidugi on tegureid teisigi, kuid need 3 küsimust saavad ploki valikul üldjuhul määravaks. Kõige õigem vastus küsimusele “millist plokki kasutada”, on selline: projekteerija ütleb, millise paksuse ja tugevusega plokk sobib antud majale.
Kuna tegemist on kandekonstruktsiooniga, siis ainult kellegi tuttava ehitusmehe ütlusest “ma olen koguaeg nii teinud” ei piisa.
Kui aga alles unistate oma majast või olemasoleva ümberehitusest, siis esialgsete plaanide koostamisel võib lähtuda järgmistest põhimõtetest:

Ühekordne maja

• Lihtsa ühekordse maja, mille seina kõrgus on umbes 2,5-3,0 m ja kandvate seinte vahekaugus jääb 6 m piiresse, võib üldjuhul ehitada 200 mm paksustest plokkidest.
Enamasti sobivad 200 mm plokid ka 1,5-kordsete majade ehitamiseks. Kui aga esimese korruse kandvad seinad on teineteisest kaugemal kui 6 m, võiks kindluse mõttes esialgse eskiisi teha 250 mm paksuse plokiga.

Kahekordne maja

• 200 mm plokid sobivad üldjuhul ka väiksemate 2-kordsete majade ehitamiseks. Kui aga kandvate seinte vahekaugus ületab 6 m ja akende laius on >2,5 m, tasuks esimese korruse puhul kohe arvestada 250 mm plokiga. Teise korruse ehitamiseks võivad 200 mm plokid sobida.

Kolmekordne maja

3kordse maja seinad võib kavandada nii: esimene korrus 300 mm, teine korrus 250 mm ja kolmas 200 mm plokist.
Eeltoodud nõuanded on siiski vaid soovitused, mis põhinevad praktikas enimlevinud lahendustel. Tihti tekib olukordi, kus müüritise raskelt koormatud tsoonid (nt. silluste, talade ja tugipostide all) peab laduma tugevamast plokist. Vundamentide ehitamiseks sobivad mõlema tugevusega plokid: 3 MPa ja 5 MPa.
Allikas:Weber