EAL soovitab ERMi ümbritseva ala parima võimaliku lahenduse leidmiseks:
1. Korraldada Linnafoorum, kuhu lisaks arhitektidele oleksid kaasatud erinevate elualade esindajad. Koostatav ruumiline visioon saab aluseks edasistele planeeringutele.
2. Korraldada ideevõistlus funktsionaalsete programmide väljaselgitamiseks.
3. Korraldada arhitektuurivõistlus ERM-i lähiümbruse mahulise planeeringu lahendusvariantide leidmiseks.
ERMi ümbruse planeeringute avalik arutelu toimus 4. mail 2017 Eesti Rahva Muuseumi Hurda saalis, selles osalesid ERMi direktor Tõnis Lukas, Tartu aselinnapea Jarno Laur, Tartu vallavanem Aivar Soop, Artes Terrae planeerija Heiki Kalberg ja Tartu Ülikooli inimgeograaf Kadri Leetmaa. Arutelu modereerisid maastikuarhitekt Karin Bachmann ja arhitekt Tiit Sild (EAL).