Meie maamajapidamistes on enim levinud salvkaevud, mida on lihtsam rajada ning ka hooldada. Salvkaevud on keskmiselt 4–5 meetri sügavused, aga Lõuna-Eestis leidub ka paarikümne meetri sügavusi. Salvkaevud ammutavad vett kvaternaari veekompleksist ehk maapinnalähedasest põhjaveest.

Tänu sellele, et salvkaev on rajatud suhteliselt maapinnalähedastesse veekihtidesse ning pinnasekiht tema ümber on küllalt õhuke, satub kaevu kergesti reostus. Tihti on salvkaevud valesti rajatud. Juhtub, et kaevurõngad on valesti või valepidi paigaldatud või on maapind kaevu poole kaldu — nii saab kaevust hoopis sadeveekollektor ja reostusele on tee lahti.

Puurkaevude sügavus jääb vahemikku 2–250 meetrit. Kõige madalamad puurkaevud ongi tavaliselt saartel, kus püütakse vältida soolase merevee sattumist kaevu.

Et kaevuvesi oleks puhas, peab kaevu tehniline seisukord olema korras. Aja jooksul aga kulub ja vananeb kõik. Õigeaegne ja regulaarne kaevu puhastamine tagab puhta vee.

Vesi reostub kaevus kas aeglaselt ja nii et seda muutust ei pane tähelegi või toimub veekvaliteedi järsk halvenemine — sellisel juhul põhjustab reostust maapinnal olev saasteallikas.

Vette võib sattuda puulehti ja muud prahti. Selle peamiseks põhjuseks on kehvad ja pehkima hakanud kaevukaaned. Või kasvavad kaevurõngaste vahelt läbi taimede juured. Ette võib tulla igasuguseid asju — kaevus võib hukkuda mõni väikeloom (konn, rott) või on naaberkrundile ehitatud uus reoveesüsteem, kust pääseb põhjavette baktereid ja saastet. Soojema veega kaevudes võib ka vetikaid esineda.

Sogast ja setetest puhtaks ning kaaned korda

Kaevu hooldamise käigus tühjendatakse see veest ja puhastatakse setetest ja sogast, seinad puhastatakse ja tihendatakse ning filterliiv vahetatakse ära. Kaev pumbatakse veest tühjaks spetsiaalse pumbaga, mida saab rentida. Vesi pumbatakse kaevust välja paar korda, kaevu põhja jääv liiv ja sete tuleb välja tuua labida ja ämbriga.

Kaevurakked tehakse puhtaks kas survepesuri või tugeva küürimisharjaga. Kaevu seintel võib olla muda ja sammalt. Peale kaevu mehhaanilist puhastust tuleb teostada kaevu pesu setetest ja sodist spetsiaalse pumbaga.

Kui kaev on liiga madal, siis tuleb lisada ka kaevurõngaid. Kaas peab olema maast vähemalt 40 cm kõrgusel. Vana ja kulunud vahetatakse vajadusel uue ja veetiheda vastu või siis vähemalt tihendatakse kogu kaaneosa. Paljudel kaevudel on kahjuks lekkivad ja nõrgad kaaned. Külmakerked põhjustavad ülemiste kaevurõngaste nihkumist, mille tagajärjel pääseb kaevu pinnavesi. See aga rikub joogivee kvaliteeti.

Veeanalüüsi tasub teha, kui piirkonnas, kust vesi kaevu koguneb, toimub muudatusi. Joogivee kvaliteet võib halveneda, kui lähipiirkonnas ehitatakse uut reoveesüsteemi või teed või alustatakse näiteks kruusa kaevandamist. Samuti tasuks üle vaadata kas oma kodu reostusallikad ei ole kaevu suhtes vales kohas: kuivkäimlad, komposti- ja sõnnikuhunnikud peavad paiknema kaevu suhtes allamäge.

Varu abivahendid ja ära puhasta kaevu kunagi üksinda

Kaevu hooldamiseks vajalikud vahendid saab muidugi tänapäeval hankida igaüks. Salvkaevu puhastamine ei ole kaugeltki lihtne ega ohutu töö. Seda enam tuleb tähelepanu pöörata töö ohutusele — kaevu laskumisel kasutada ohutusrihmu, rakmeid, kanda kiivrit ning leida töökaaslane, kes kaevus olijat vajadusel aitab. Olenevalt kaevu sügavusest peab puhastustööde ajal olema tagatud ventilatsioon.

Kaevu puhastamine on mõistetavalt hea ette võtta suvisel kuivaperioodil. Kui endal pole piisavalt teadmisi ega oskusi, tasub kaevu hooldus- ja parandustööd tellida asjatundjatelt.

Ka puurkaevud vajavad regulaarset hooldust

Ka puurkaevu puhul on probleemid üsna sarnased. Ka puurkaevu pääseb setteid ning vesigi võib samamoodi saastuda. Enamikel juhtudel pole puurkaevudel spetsiaalseid kummitihendeid ning kaevukaas ja selle ümbrus on sageli tihendamata.

Aastatega ladestub puurkaevu põhja ja manteltorude külge setteid, mis häirivad puurkaevu tööd ja vee kvaliteeti. Kuigi iga kaev on isemoodi ja oma iseloomuga, siis oleks siiski soovitatav vähemalt iga seitsme aasta tagant teha puurkaevule puhastuspumpamine, et eemaldada setted.

Regulaarne hooldus tuleb kindlasti odavam, kui lasta puurkaevu töötav osa täis settida. Märgid, mis viitavad puhastuspumpamise vajalikkusele, on enamasti vee kvaliteedi halvenemine, liiva ja muude tahkete osakeste sisalduvus vees.

LOE LISAKS: