Vastutuskindlustuse korral hüvitab teie kodus toimunud õnnetusjuhtumi korral kolmandatele isikutele varale põhjustatud kahjud kindlustusselts, olgu kannatanuks siis füüsiline või juriidiline isik. Kolmandaks isikuks ei loeta teie eramu või korteri omanikku või teiega kindlustuskohas alaliselt ühises majapidamises elavaid inimesi, küll aga kõiki teisi.
„Kõige tavapärasem on olukord, kus õnnetusjuhtumi tagajärjel saab lisaks kindlustatud isiku varale kannatada ka naabri vara. Kuna kahjud võivad ulatuda suurtesse summadesse, ei pruugi olla kahju põhjustajal võimalust neid ise hüvitada. Selliste ettenägematute väljaminekute tekkides võib just vastutuskindlustus olla suureks abiks,“ seletab Raul Tagaväli.

Kahju tekkimisel on vastutuskindlustuse puhul kahju põhjustaja ja kindlustusselts piltlikult öeldes ühes paadis. Ühiselt leitakse parimad võimalused ekspertiisiks, kahju hüvitamiseks ja ka vajadusel õigusabiks, et oleks võimalikult hästi tagatud kaitse põhjendamata nõuete vastu.
Oletame, et kodumajapidamises läheb katki pesumasina veetoru ja uputab alumiste naabrite korterid üle, rikkudes korterite siseviimistluse ja ka naabrite vara. Korterelamus võib liikuda vesi veeavarii korral nii horisontaalselt mööda paneele kõrval paiknevatesse korteritesse kui ka vertikaalselt alla kuni esimese korruseni.
Halbade asjaolude kokkulangemisel ei saa kannatada mitte ainult alumise naabri korter, vaid mitmed ja isegi kümned korterid, sõltuvalt kortermaja suurusest. Isegi sellise tahtmatu õnnetuse puhul on naabritel seadusest tulenev õigus kahju põhjustajalt remondikulud välja nõuda.

Tulekahju korral paneelmajas võivad otsesed tulekahju kahjustused piirduda ühe korteriga, kuid suits ja tahm võib kahjustada nii kõrval kui ka ülemistel korrustel paiknevate naabrite vara ning kustutusvesi jällegi kõrval ja allpool paiknevate naabrite vara ning kokku võivad need kahjud moodustada üsnagi arvestatava summa.
Kui kindlustuslepingule on lisatud ka vastutuskindlustus (üldiselt on see eraldi reana poliisil välja toodud), siis aitab sellise kahju kannatanule hüvitada kindlustusselts ja kahju põhjustaja ei pea oma kukrut kergendama.

Raul Tagavälja sõnul on võimalik valida ka laiem vastutuskindlustuse kaitse, mis ei ole üheselt seotud elukohaga ehk siis annab kindlustuskaitse ka väljaspool kodu põhjustatud kahjudele ja mis katab ka kindlustusvõtja pereliikmete põhjustatud kahjud.
Samuti on võimalik valida ka lisakaitse, mis katab lemmikloomade põhjustatud kahjud. Seega näiteks kui laps kaupluses mõne toote lõhub või koer naabrite iluaeda ümber kujundab, tuleb kindlustus appi kahju kompenseerimisel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid