Kes ei unistaks oma majast ja aiast, kus saab rahulikel suveõhtutel nautida päikeseloojangut ning talvisel ajal lumeehitiste meisterdamist. Et jõuda oma maja ehitamisprotsessi alustamiseni, on vaja ehitusluba.
Mida oleks kindlasti tarvis teada ja teha, et see protsess ei takerduks ning sujuks ladusalt. Kuna aeg on tänapäeval maja ehituses väga oluline faktor, siis tuleb meeles pidada, et kogu ehitusprotsessi juures on tähtis ka ehitusdokumentidel näpuga järge ajada.

Mida meeles pidada?

1. Tuleks valida krunt, kus on juba olemas vajalikud kommunikatsioonidega liitumispunktid (vee- ja kanalisatsioonivarustus, elektrivarustus, gaasivarustus jne). Kui need puuduvad, siis tuleks enne krundi ostmist teha eeltööd. Tutvuda põhjalikult detailplaneeringu ning omavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimustega.
2. Taotleda tehnovõrkudega liitumiseks tehnilised tingimused liitumisprojektide koostamiseks ning vajadusel sõlmida ka liitumislepingud.
3. Kindlasti tuleks pöörata tähelepanu, et kinnistu omaks ka õiget sihtotstarvet. Kui tegemist on sotsiaalmaaga, siis sinna ei ole võimalik endale elumaja ehitada.
4. Enne maja projekti koostamist tuleb kinnistule teha geodeetiline alusplaan ehk geoalus, kus on peale kantud kõik võimalikud kommunikatsioonid, mis krundil olla võivad. Tuleb jälgida, et nende asukohad oleks kooskõlastatud tehnovõrkude omanike või haldajate poolt. See on vajalik projekteerijale/arhitektile, et ta oskaks ehitise projekteerimisel nendega arvestada.
5. Arhitekt, kes koostab maja projekti, peab olema pädev ja kogemustega. Siis ei teki probleeme, et midagi on kõikvõimalikest standarditest ning seadustest valesti projekteeritud.
Ehitusloa jaoks ei ole vaja väga põhjalikku projekti koostada ja seetõttu tehakse esialgu eelprojekt. Küll aga hiljem on vajalik põhjalikum töö- või põhiprojekt, kus on kõik ehitamise protsessid jooniste ja detailidena välja toodud.
6. Kui projekt on valmis, tuleb see kooskõlastada Päästeameti (tänapäveal tegeleb selle kooskõlastuse võtmisega KOV) ja teiste asjasse puutuvate ametkondade ja asutustega (nt tehnovõrkude omanikega).
7. Kui kõik vajalikud dokumendid on koos, tuleb need esitada omavalitsusele koos ehitusloa avaldusega. Samuti tuleb maksta riigilõiv.

Ehitusluba saab esitada kahel viisil

1. Tuues ise paberkandjal kogu ehitust hõlmav dokumentatsioon omavalitsusse
(võimalik ainult osades omavalitsustes, enamasti on mindud üle digitaalsele ehitisregistri süsteemile).
2. Esitades ehitisregistri kaudu digitaalselt.
See viimane on tavakodanikule suhteliselt keeruline ja aeganõudev ülesanne, kus kindlasti tuleks appi võtta pädev isik, kes seda teha oskab. Vahel pakub seda võimalust ka projekti koostanud arhitekt.

Vead, mida ehitusloa taotlemisel tehakse

1. Ei ole piisavalt uuritud kuhu maja ehitakse. Kas sinna võib üldsegi ehitada või mitte?
2. Valitakse ebapädev arhitekt, kes ei oska anda nõu ning puudub kogemus kogu asjasse puutuva kohta.
3. Ei suudeta ega osata ehitusloa taotlust koos vajaliku dokumentatsiooniga esitada ehitisregistri keskkonna kaudu.