Kohtame sageli lähenemist, et kui asja pole näha, siis selle kvaliteet pole oluline ning kõige odavam „käib küll“. Üheks elemendiks seintes on erinevad kaablid ja juhtmed, mis tagavad selle, et saame nautida oma elektroonilisi mugavusi, olmetehnikat, meelelahutust ja muud sellist. Energia edastamine kõikjal toimub endiselt läbi elektrijuhtmete. Kuigi esmasel vaatlusel võivad tunduda kõik juhtmed sarnased, siis sisult võivad nad olla väga erinevad.
Inimeste järjest kasvav energiavajadus on muutnud ka kaablites kasutatavaid materjale. Tänapäeval ei tarvitata majades enam peenikesi alumiiniumjuhtmeid, sest nendest energia läbilaskevõime ei ole enam piisav. Samuti ei ole peenikeste alumiiniumjuhtmete ühendused nii töökindlad, kui vasest juhtmetel ja seda eriti juhtme koormamisel vooluga. See omakorda võib põhjustada rikkeid ja ka tulekahju, sest kehva ühendusega koht kuumeneb elektrivoolu tõttu oluliselt.
Ka juhtmed ise soojenevad alati, kui neid koormata. Maksimaalse lubatud voolutugevuse juures kerkib paigalduskaabli temperatuur lausa 70 kraadini. Need kõrged temperatuurid võivad samuti kahjustada siseviimistlust.
Lisaks on kogu see juhtmest eralduv soojus energia, mille eest omanik peab võrguettevõttele maksma. Sellepärast on siin-seal juba kuulda, et juhtmeid enam ei projekteerita maksimaalselt peenikesi, vaid veidi jämedamaid. Esmapilgul võib selline lähenemine tunduda imelik, sest miks maksta juhtme eest rohkem, kuid juba mõne aastaga on see investeering end ära tasunud just tänu väiksemate kadudele mis tähendab ka väiksemaid elektriarveid – kodu on investeering aastateks.

Kaablil peab olema tootja nimi

Koju kaabli valimisel tuleks eelistada standardseid kaablitüüpe nagu näiteks XPJ, PPJ või MMJ. Eelpool nimetatud tooted on valmistatud vastavalt tunnustatud normidele ja nende puhul on arvestatud sellega, et neid võib ladustada, transportida ja käidelda meie kliimas aastaringselt.
Kuid ka nende toodete puhul on talvisel ajal paigalduse lihtsustamiseks soovitatav enne kasutamist lasta kaablil üles soojeneda. Painduvad juhtmed ei ole ette nähtud kohtkindlaks paigalduseks, vaid seadmete ühendamiseks.
Kaablil peab alati olema tootja nimi, et tarbija teaks kelle poole pöörduda probleemide ilmnemisel. Ka Eestis on alles hiljuti olnud probleeme, et kaablist hakkab mingit vedelikku välja voolama, rikkudes ära siseviimistluse ja nõudes vastvalminud hoones kulukaid remonttöid ning kaablite välja vahetamist. Kuna neil kaablitel ei olnud ühtegi tootja markeeringut, siis ei ole võimalik probleemiga kellelegi poole pöörduda.
Standardsete toodete puhul on paigaldus lihtsam ja turvalisem, sest nimetatud toodetel on selge nõue, et neid peab olema kerge puhastada. Turvalisus saavutatakse sellega, et kaablis on isoleermaterjale nõutud hulgal. See tagab toote pikaealisuse ja selle, et kaabli otsi väliskestast puhastades minimeeritakse oht soonte isolatsiooni kahjustamisele. Kahjustatud isolatsioon on altis riketele ning elektriohule. Lihtsam ja turvalisem kasutus tähendab aga seda, et töö saab kiiremini ja väiksemate kuludega tehtud.
Kui eelpool mainitud tooted olid tavalised PVC tüüpi kaablid, siis Euroopa on liikumas selles suunas, et järjest enam propageeritakse halogeenivabu (HF) ja vähese suitsueraldusega kaableid. Tulekahju korral ei eralda sellised tooted mürgiseid gaase ning lisaks sellele eraldavad vähe suitsu, mis teeb inimestel hoonest väljumise ja päästjatel hoonesse sisenemise oluliselt lihtsamaks.
Võrreldes tavaliste PVC tüüpi kaablitega on sellistest kaablitest tekkiv suits lisaks inimestele ka oluliselt vähem ohtlikum kõikidele metallosadele ja elektroonikale.


Kaablite kirju maailm

NYM / H05VV-U / PPJ / XPJ
PVC isolatsiooniga ümar paigalduskaabel

Kaabel on sobilik paigaldamiseks kuivades ja niisketes ruumides krohvi alla, sisse, peale ja kohale. Sobib ka välispaigalduseks kui kaitstud otsese päikesekiirguse eest. Ei sobi paigaldamiseks vette ega pinnasesse.

MSK / H05VV-F / BVV-PLL / OMY / MSOY / H03VV-F
PVC isolatsiooniga ümar paigalduskaabel

Kaabel on sobilik paigaldamiseks kodumajapidamiste ja kontorite tavalistes kasutustingimustes. Kodumajapidamisseadmetes kuivades ja niisketes ruumides. Ei ole ette nähtud kasutamiseks välis- ja tööstustingimustes, tehnoruumides, v.a teisasldatavates majapidamisseadmetes. Riputatava valgusti mass ei tohi ületada 2 kg.

MSO / H03VVH2-F
PVC isolatsiooniga lapik paigalduskaabel

Ühenduskaablina kodumajapidamiste ja kontorite tavalistes kasutustingimustes. Mitte köögi- või soojusseadmetes.
Ei ole ette nähtud kasutamiseks välis- ja tööstustingimustes, tehnoruumides, v.a teisasldatavates majapidamisseadmetes. Riputatava lambi mass ei tohi ületada 2 kg.

MMJ
PVC isolatsiooniga paigalduskaabel

Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, kuid mitte pinnasesse. Sobiv paigaldamiseks krohvi alla.
Välispaigaldusel on vajalik kaablit kaitsta otseste päikesekiirte eest.

SIHF
Kuuma ja õlikindel silikoonkaabel

Kaableid kasutatakse liikuvate ühenduste tegemiseks ning suure temperatuuride vahemiku korral, sest sellistel tingimustel muutub tavalise kaabli isolatsioon lühikese aja jooksul hapraks.

DRAKAFLEX H07RN-F / H05RR-F
Kummikaabel

Väga hästi painduv ilmastiku- ja õlikindel kaabel. Ühenduskaablina keskmistes kasutustingimustes, kuivades ja niisketes ning plahvatusohtlikes kohtades. Välis- ja tööstustingimustes ja ajutisteks paigaldisteks töökohtadel.

NYY-J/XPK
Jõukaabel

Kaabel on ette nähtud paigaldamiseks ruumis, välistingimustes, pinnases, betoonis ja vees.

MCMK
Vaskjuhtmetega ja PVC isolatsiooniga jõukaabel

Kaabel paigalduseks sise- ja välistingimustes, ka pinnasesse ja ehitus taranditesse, näiteks valatuna betooni.