Lõuna-Euroopa analoogsed keskkonnasäästlikud lahendused on meie tootega võrreldes märgatavalt kallimad.
Uut koldeelementi on testitud Eesti Maaülikoolis ning selle toote põlemiskeemia on väga puhas. Ka tootmiseks kulunud primaarenergia on väga väike. Selle toote valmistamiseks on kasutatud spetsiaalse keemilise koostisega ainet, mille retsept on muidugi ärisaladus.
Arvestades kolde disaini, siis seal on alati tagatud õige kogus õhku.