Praegu kahjuks ükski seadus ei nõua, et kodus peaks olema tulekustuti. Otse loomulikult võiks see iga inimese kodus olla, sest iial ei tea, millal on see möödapääsmatult hädavajalik, et hoida ära suurem õnnetus.
Valida võib kas pulberkustuti või vahtkustuti. Pulberkustuti balloonil on kirjas kõik vajalik info, sealhulgas ka, milliseid aineid saab sellega kustutada.
Kustutamisel tuleb kindlasti valida ohutu positsioon, et mitte jääda ise suitsu kätte.
Väga oluline on see, et tule kustutamisel ei tohi alla anda, ei tohi lõpetada enne, kui tuli on kustutatud või pulber otsas.
Tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, et me ei kustuta leeki, vaid ikka materjali. Pulbri juga tuleb suunata selgelt materjalile. Muidu lendab pulber lihtsalt leegist läbi ja tuli ära ei kustu. Õige tegutsemise puhul saab paariruutmeetrise põlemise kustutada mõne sekundiga.