Värvimise ettevalmistus on aeganõudev, aga paraku vältimatu, sest pelgalt värvimisega aluspinna vigu peita ei õnnestu. Lisaks halvendab ebapiisav eeltöötlus nii pinna vastupidavust kui ka väljanägemist: kui aluspind ei ole piisavalt siledaks pahteldatud, toob värvimine ebatasasused veelgi enam nähtavale, sest värvipind on läikivam kui pahtlipind.
Lisaks korralikult ettevalmistatud aluspinnale kindlustavad kauni lõpptulemuse head töövahendid, kvaliteetsed ning pinnale sobivad tooted ja õiged töövõtted. Töö planeerimisel tasub arvestada, et 75% kogu tööajast läheb pinna ettevalmistamisele ja vaid 25% värvimisele. 


Hinda olukorda

* Enne värvimist kontrolli pinna seisukorda. Kui värvitavas seinas on tapeet, tuleb veenduda, et see on korralikult seina küljes kinni. Osaliselt lahtine või halvasti kinnitatud tapeet eemalda. Perfektse tulemuse saavutamiseks peaks pinnalt eemaldama kogu tapeedi.
* Arvuta välja töödeldava pinna suurus, nii saad teada vajaliku pahtli- ja värvikoguse.

Valmista töökoht ette

* Kata põrand kile, ehituspapi või vanade ajalehtedega ning lülitid ja liistud maalriteibiga.

* Puhasta pinnad, eemalda vanad tapeediliimi jäljed, tolm ja mustus. Vana tapeedi eemaldamiseks on mitmeid mooduseid, näiteks piserda vett pinnale ja oota kuni tapeet on märgunud. Võimalik on soetada ka spetsiaalne tapeedieemaldusvahend. Vinüültapeetidelt eemaldatakse esmalt vinüülikiht ja kihilistel tapeetidel pinnakiht, et tagada tapeedi korralik märgumine.

Pahtelda

* Enne pahteldamise alustamist on soovitav katta pind alküüdkruntvärviga, mida on vedeldatud. Kruntimine ehk alusvärviga katmine on vajalik selleks, et siduda viimased tolmu ja liimi jäägid. See omakorda moodustab hea aluspinna nakkuvuse.

* Pahtelda pind ühtlaseks peen- või kergpahtliga. Pahteldamisel kasuta terasest pahtlilabidaid laiusega 100-600 mm, olenevalt pinna suurusest ja ebatasasusest. Mida hoolsamalt pahteldad, seda vähem tuleb pinda lihvida ja seda väiksem on pahtli kulu. Pahteldama peab tavaliselt kaks korda, sest pahtel kahaneb kuivades.

* Kuivanud pahtlipind lihvi liivapaberiga ning kasuta lihvklotsi või -alust, suuremate pindade lihvimiseks kasuta pikendusvarrega lihvalust. Lihvimisel kasuta tolmumaski, mis kaitseb hingamisteid lihvimistolmu eest. Kergpahtliga pahteldatud pinna lihvimisel tuleb kasutada ka kaitseprille.

* Korista ja puhasta tööruum enne värvimist tolmust: osad värvid ei nakku tolmusele pinnale ja värskelt värvitud pinnale ladestunud tolm rikub värvi.

Vali sobiv värv

* Värvikaardi järgi värve valides arvesta, et need mõjuvad erinevas valguses erinevalt. Enamik värvitoone ei näi tehisvalguses samasugustena kui päevavalguses ja erinevatest valgusallikatest sõltub, millisena silm värvitooni tajub. Seetõttu tuleb värvikaarti või –näidist vaadata nii päevavalguses kui õhtul tehisvalguses. Samuti mõjuvad värvid suurel pinnal teistmoodi kui väikesel värvinäidisel. Enamasti paistavad heledad ja pastelsed toonid suurel pinnal intensiivsemate ja pisut tumedamatena, tumedad aga vastupidi – heledamate ja pastelsematena. Et lõpptulemusena seinale jäävat tooni näha, võib osta väikse koguse värvi ja teha proovivärvimine. Arvesta, et purgis on värv heledam kui värvinäidisel. Alles kuivamisel muutub toon tumedamaks ja võtab oma lõpliku, värvikaardile vastava tooni. 


* Siseruumide värvide valiku puhul on soovitav suuremat tähelepanu pöörata keskkonnasäästlikkusele ning valida tooted, mis sisaldavad vähem ohtlikke aineid. Arvesta, et värv, mille oma elu- või magamistuppa valid, avaldab otsest mõju õhu kvaliteedile ning seeläbi elanike heaolule ja tervisele. Eelistada võiks veepõhiseid värve, milles pole või on minimaalselt ohtlikke orgaanilisi aineid. Info värvi koostise kohta leiad alati pakendilt, aga nõu võid küsida ka ehituspoe teenindajalt.

Värvi

* Enne värvimist veendu, et kõik seinakontaktid, lülitid ja liistud on maalriteibiga korralikult kaetud. Kuna üldiselt ei värvita seinu laeni välja, siis kasuta 5-10 cm laiust maalriteipi, et lae äär kinni katta. Eemalda teip kohe pärast viimase värvikihi kandmist, sest hiljem võib kuivanud värv koos teibiga lahti tulla.

* Jälgi, et värvitava pinna, värvi ja õhu temperatuur oleks vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Sobivaim temperatuur värvimiseks on +15-+18°C. Sooja ilmaga võib töö ajaks aknad avada, kuid liigset tuuletõmmet tuleks vältida.

* Alustuseks kata pind kruntvärviga. Värvimist alusta alati laest – nii väldid värvipritsmete sattumist valmis seina- ja põrandapinnale. Viimane värvitõmme tee alati suunaga alt üles, sest nii surud vähem rullile peale ning ei rulli paksemat värvikihti seina alaossa. 


* Nurga värvimisel kasuta pintslit või nurgarulli. Kindlam on värvida väikese rulliga ette ka lae ja põrandaga külgnevad seinaääred. Nii saad suure rulliga vabamalt liikuda ja ei ole ohtu, et seinavärvi satuks näiteks laepinnale.

* Värvi sein 3-4 värvirulli (ehk 70-100 cm) laiuselt, liikudes värvides aknast vasakule (kui oled paremakäeline). Nii järk-järgult edasi liikudes jääb pind ühtlane ja ilma jätkukohtadeta. Värvimisel kasuta 18 või 25 sentimeetri laiust keskmise või madala karvapikkusega rulli. Töö läheb hõlpsamini kui kasutad pikendusvart.

* Värvi liistude, ukse- ja aknaraamide, seinakontaktide ja lülitite ümbrused pintsli või väikese rulliga. Radiaatori tagused ja muud raskesti ligipääsetavad pinnad värvi spetsiaalse pika varrega pintsli või rulliga.

* Kui esimene värvikiht on kuivanud (selleks kulub 2-3 tundi), värvi sein ka teist korda, et saada ühtlaselt kaetud pind.

Lõpeta töö

* Lahustipõhiste värvidega värvimisel tuuluta ruum korralikult.

* Puhasta töövahendid kohe pärast töö lõpetamist, siis saad neid kasutada ka edaspidi. 


* Ära vala värvitoodet ega vedeldit kanalisatsiooni, veekogusse või pinnasesse. Vedelad värvijäägid tuleb viia kahjulike ainete kogumispunkti või lasta kuivada ja viia prügimäele.