Kõige olulisem on põrandavigade parandamisel otsustada, kas hiljem tahetakse põrandat värvida või lakkida. Viimase variandi puhul tuleb parandustöödeks valida sobiva tooniga puidupahtel, sest see jääb laki alt läbi paistma. Aukudes võib kasutada tugevamat jäika pahtlit. Laudade vahedes on soovitav kasutada elastset ülevärvitavat mastiksit, mis mängib liikumisel kaasa.