Kompaktse projekti ja tagasihoidlike põhjapoolsete akendega on võimalik tagada hoone minimaalsed soojakaod. Samuti tuleb maja projekteerimisel läbi mõelda varjestus ja loomulik tuulutus suvise ülekuumenemise vältimiseks.

Võib julgelt öelda, et Aeroci tooted on parim valik nii tänapäevaste kui ka tulevastele energiatõhususe nõuetele vastavate hoonete — A, B ja C -energiaklassi majade, passiivmajade ja nullenergiamajade — ehitamiseks.

Aeroci kivimaja õhutihedus, välisseinte soojapidavus ja teised olulised omadused ei halvene aastate jooksul

EcoTerm Plus välisseinaplokkide materjali soojapidavus on täiesti piisav ka soojustuseta ühekihilise välisseina ehitamiseks, aga soovi korral võib ehitada kõigist Aeroci plokkidest ka soojustatud välisseinu. Plokkides on vajaliku kandevõimega ühendatud väga head soojaisolatsiooni näitajad.

Aeroci toodetest ehitatud hoonekarp on massiivne ja toote omaduste ning ehitustehnoloogiaga on lihtne tagada energiatõhususe jaoks üliolulist õhutihedust. Soojakaod läbi Aeroci soovitatud konstruktiivsete tüüpsõlmede on minimaalsed. Aeroci massiivsete välisseinte soojusinerts tagab selle, et talvel ei jahtu maja kiiresti maha ja suvel ei kuumene üle.

Küttekulude osakaal Aeroci välisseintega majades on 30…40 kWh/m² aastas, maasoojuspumba kasutamisel lausa 10…15 kWh/m² aastas.

 • A- ja B-energiaklassi majade jaoks on soovitatav kasutada EcoTerm Plus 500 plokkidest ühekihilisi välisseinu. Sobiva projekti korral on võimalik saavutada A- ja B-energiaklassi tase ka EcoTerm Plus 375 plokkidest välisseintega.
 • C-energiaklassi eesmärgiks seades soovitame kasutada EcoTerm Plus 375 välisseinu. Rõhutamist vajab siinkohal asjaolu, et energiaklasside piirid on Eestis seadusega defineeritud niimoodi, et ka C-klassi tase on korralik tänapäeva nõuetele vastav madalate küttekuludega energiatõhus eramu ja hoonete puhul ei ole kasutusele võetud kodumasinate valdkonnas tuntud A+++ energiaklasse.

Soovitus: uute eramute projekteerimisel mõelda alati läbi võimalused hoone katusele päikesepaneelide paigaldamiseks ja paneelide ühendamiseks hoone elektrisüsteemiga ning välise elektrivõrguga. Seda ka juhul, kui kohe alguses ei ole plaanis päikesepaneele kasutusele võtta.

Aeroci poorbetoontoodete eelised energiatõhusate hoonete ehitamisel

Madala energiatarbega hoonete projekteerimisel ja ehitamisel on loetud arv seinamaterjalidele esitatavaid kriitilisi nõudeid:

 • Välisseinte soojapidavus
 • Hoone massiivsus (nii välis- kui ka siseseinad ning hoone põrandad, vahe- ja katuslaed) ja välisseinte soojusinerts
 • Hoonekarbi õhutihedus ja seeläbi minimaalsed soojakaod läbi õhulekete
 • Minimaalsed soojakaod läbi konstruktiivsete joonkülmasildade
 • Välisseinte soojapidavuse aitavad tagada poorbetooni väga head soojaisolatsiooni omadused ja õhukese liimvuugi kasutamine müüritises. Ainult 300 kg/m³ tihedusega EcoTerm Plus plokkide väga hea soojapidavuse tagab plokkide sees suletud poorides asuv seisev õhk. EcoTerm Plus plokid on isegi puidust ca kaks korda parema soojapidavusega. Ka tihedamad ja raskemad Aeroc Classic ning Hard plokid sisaldavad materjali poorides olulisel määral seisvat õhku ja on seetõttu kordades parema soojusisolatsioonivõimega kui näiteks kergkruusaplokid või betoonplokid.
 • Kuna kõigil Aeroci plokkidel on head soojusisolatsiooni omadused, siis on neist plokkidest soojustatud välisseinad alati soojapidavamad kui on monoliitbetoonist, põlevkivituhast plokkide, betoon- või kergkruusaplokkidest sama soojustuse ja kiviosa paksusega välisseinad.

Kehtivates nõuetes on soovituslik välisseinte soojusläbivuse vahemik 0,12–0,22 W/(m²•K). Nii on võimalik ehitada välisseinad ilma igasuguse lisasoojustuseta AEROC EcoTerm Plus 500 plokkidest (0,15 W/(m²•K)) ja Aeroc EcoTerm Plus 375 plokkidest (0,20 W/(m²•K)). Koos lisasoojustusega võib ehitada välisseinu kõigist Aeroci plokkidest.

Milline oleks parim lahendus kivihoone massiivsuse ja välisseinte soojusinertsi seisukohalt?

Parima tulemuse saab, kui teha Aeroci plokkidest ja sillustest välis- ning siseseinad, valada esimese korruse põrand betoonist ning panna Aeroci paneelidest vahe- ja katuslaed. Nii saavutab parima kütte- ja jahutuskulude kokkuhoiu. Teisisõnu ei jahtu maja talvel kiiresti maha ning suvel ei soojene kiiresti üles. Eriti selgelt tulevad meie kliimas kivimaja massiivsuse eelised välja suviste kuumalainete ajal, mil kergkonstruktsiooniga puitkarkassmajades on tihti liiga palav, aga Aeroci toodetest ehitatud majades on meeldivalt jahe. Suvist ülekuumenemist ei tohiks alahinnata, sest hoone jahutamisele kuluv elektrienergia on oluliselt suurem kui küttele kuluv energia.

Energiaarvutused ja ka praktika näitavad, et massiivne Aeroci kivimaja (välisseinte soojusläbivus U=0,15 W/(m²•K)) on madalama energiatarbega kui samasuguse projektiga ja sama välisseinte soojusläbivusega kerge puitkarkasshoone.

Hoonekarbi õhutiheduse tagavad Aeroci toodete kasutamisel neli olulist komponenti

 • Poorbetoon on õhutihe, läbipuhumatu materjal.
 • Plokiliimi peen struktuur ja plokkide sile pind tagavad müüritises olevate horisontaalvuukide õhutiheduse.
 • Plokiliimi täis valatud sooned tagavad plokkide otstes olevate vertikaalvuukide õhutiheduse.
 • Kõik Aeroci soovitatud konstruktsioonisõlmed alates vundamendist kuni räästani on välja töötatud õhutihedaks ja soojapidavaks.

Aeroci toodetest ehitatud majakarp ka viimistlemata kujul soojapidav ja õhutihe. Ehitajal on lihtne saavutada konkreetses projektis ette nähtud hoonekarbi õhutiheduse näitajat.

Minimaalsed soojakaod joonkülmasildade kaudu tagab Aeroci väljatöötatud ja soovitatud konstruktsioonisõlmede kasutamine. Hoone nurkades, seinte, põrandate, akende ja lagede ristumiskohtades on paratamatult täiendavad soojakaod konstruktiivsete joonkülmasildade kaudu. TTÜ uuring näitas, et Aeroci toodetest seintes on konstruktiivsete joonkülmasildade väärtused kordades väiksemad kui on tüüpilised väikeelamutes esinevad joonkülmasillad, mis on esitatud energiatõhususe arvutusmetoodika määruses.

Jaga
Kommentaarid