Tellisime juurde kaks koormatäit liiva, mille kopa ja rehadega laiali lükkasime. Möödunud nädala jooksul sai välja ehitatud ka krundivälised trassid vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks. Õnneks olid trassid väga lähedale toodud ja vaja oli kaevata ca 30 meetrit oma krundi piirini. Krundisisene torustik oli meil juba varasemalt paigaldatud. Siinkohal tahaksin ära märkida, et kui esialgu tundub 30 meetri kaevamine ja torude paigaldus vähekuluka tööna, siis tegelikkuses moodustavad trasside välja ehitamised (elekter, vesi, kanalisatsioon) ja teenusepakkujatega liitumised üsna suure osa eelarvest. Meie puhul jäävad need kulutused veidi alla 15 000 euro.

Kõigepealt kaevati kopaga geodeedi märgitud punktide vahele ca 1,8 m sügavusele kraav, mis täideti liivaga ning anti torudele vajalikud kalded vastavalt projektile. Seejärel paigaldasid torumehed kanalisatsiooni- ja veetorud ning pärast seda täideti kraav taaskord pinnasega.

Ka meie ei seisnud sel päeval käed taskus, vaid tegelesime natukene traktori poolt ärasongitud krundi haljastamisega. Vedasime mulla laiali, puhastasime kividest ja mätastest ning kõik üleliigne läks samuti kraavi täiteks. Kuna meie trass oli üsna lühike, siis töömeestel kulus selle rajamiseks vaid kaks päeva.

Nüüd on kõik suuremad kaevamistööd tehtud, v.a maaküttetorustiku paigaldus, ning pinnas on valmis vundamendi loomiseks.

Meie otsustasime plaatvundamendi kasuks, mis ehitatakse vahtpolüstüroolelementidest eelnevalt tihendatud pinnase peale. Tegemist ei ole Eestis väga levinud tehnoloogiaga, kuid mida kasutatakse laialdaselt Skandinaavias ja Põhja- Ameerikas. Tegemist on kiiresti valmiva ja küllaltki soodsa lahendusega. Kui algselt tekitas see umbusku ja palju küsimusi, siis aina rohkem süvenedes ja vastuseid otsides leidsime, et see on meie maja tüübile sobiv lahendus. Kindlasti kirjutan vundamendi rajamisest pikemalt, kui kõik ehitusetapid on tehtud ning on võimalus pildis need lugejateni tuua.

---
Laura teisi tegemisi saate jälgida tema blogis nautigehetke.com