Tänapäeval mõistame sõnapaari „turvaline tunne” all eelkõige füüsilist kaitset välismaailmast tuleva võimaliku rünnaku eest. Vanad hiinlased tajusid turvalisuse tunde all hoopis inimese paigutumist ruumis ja seda kirjeldati nii nagu hiinlastele omane erinevate loodusmärkide seletuste abil.

Feng shui õpetus on saanud alguse eelkõige loodusvaatlustest ja nende kirjeldamisest. Palju hilisemas perioodis, umbes 2500-3000 aastat tagasi, toodi peamiselt välistingimustes rakendatav feng shui ruumi sisse. Sellest lähtuvalt on ka nelja elemendi, täpsemalt „turvatunde“ kirjeldused seotud eelkõige loodusega. Niisiis on positiivselt liikuva qi energiaga ruumis olemas neli olulist elementi ja need on — vesi, tasane maa, künkad ja kalju. Sama teooriat saab rakendada ka aias, ettevõttes, riigis tervikuna ja loomulikult inimeses endas.

Kalju see on tugev ja kindel toes, mis sümboliseerib poliitilist-majanduslikku võimu riigis, inimese skeletti, ettevõtte juhtimist ja juhtkonda ning ruumi üht tervet ilma avadeta (akende ja usteta) seina.

See tool on 4 elemendi harmoonias: kalju — toolileen; künkad — käetoed; tasane maa — piisavalt suur ja mugav iste; vesi — toolil istudes saab lihtsalt kontakteeruda ümbritseva maailmaga.

Künkad need on abivahendid turvatunde saavutamisel. Küngaste all mõistame erinevaid riiklike struktuure ja asutusi, inimese puhul on tegemist käte ja jalgadega, et vajadusel põgeneda või kaitsta. Ruumis tähendavad künkad sellist seina, kus on olemas akna- või ukseava ning Künkad ja Kalju koos moodustavad turvalise U-tähelise kujuga ruumiosa, kus on hea ja mõnus olla.

Tasane maa toob riigile kasvu, arengut ja õigete otsuste puhul õitsengu. Inimese puhul tagab kasvu ja muutuse hea seedimine, korrapärane hingamine ning südametegevus. Ruumis on tasane maa seotud eelkõige tühja põrandapinna ja avarusega, kus hea energia rohkendab talle sarnast energiat, toites seeläbi selle kodu elanikke positiivse energiaga.

Vesi sümboliseerib kiiret infoliikumist, millega võivad kaasneda olulised poliitilised diskussioonid ja kiired otsused, mis enamasti on seotud suure rikkuse, rahaga. Inimese puhul on infovahetusega seotud kõrvad, silmad, suu, kompimine — kõik see millega suudame välismaailmast infot hankida. Ruumis on kiire infovahetusega seotud aknad ja uksed. Seetõttu pole voodi paigutamine akna alla või akna ja ukse vahelisele alale eriti mõttekas, sest kiire info liikumine üle magaja toob vilkad unenäod.

Magamistoale esitame kõrgendatud turvatunde vajaduse, sest tegemist on meie isikliku ruumiga, kuhu igaühel pole asja. Parim voodi paigutamise viis ruumis on peatsiga kalju ehk avadeta, terve seina poole. Voodi külgedele jääb piisavalt kaitsvat küngast ehk tervet seinapinda, mis aitab voodisolijal pesa efekti luua. Voodis olles saab end liigselt pingutamata, jälgida nii akent kui ust (vesi). Kaheinimese voodisse olgu soovituslikult ligipääsetav mõlemalt küljelt, sest nii pääseb qi energia võrdselt mõlema magaja juurde. Tasane maa annab aga teada, et ruumid peavad olema meie mõõdus ehk magamistoa puhul 12-36 m2.

Parempoolne voodipaigutus ruumis on hindele „4“. Olemas on kalju ja künkad, kuid vesi ehk info liigub üle magajate kehade (nooled). NB! Info liigub ukse ja akna vahelisel alal. Vasakpoolne voodipaigutus antud ruumis on parim võimalus.Eesti oma feng shui — seeder.ee

LOE VEEL:

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid