Üüri- või renditasu ning tasu asja piiratud asjaõigusega koormamise eest
Üüri- või renditasu saamisel peab isik eelnevalt määratlema, kas saadav tulu on ettevõtlustulu või mitte. Ettevõtlustulu korral peab inimene olema registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjaks. Kui renditulu on ettevõtlustulu, siis tuleb see näidata ettevõtlustulu deklaratsiooni vormil E.
Asja piiratud asjaõigusega, näiteks hoonestusõiguse või kasutusvaldusega koormamise eest saadud tasu deklareerimise põhimõtted on samad mis üüri- või renditasu deklareerimisel.

Kui on saadud nimetatud tulu, mis ei ole ettevõtlustulu, peab selle deklareerima vormil A järgnevalt:

  • kui tulult on tulumaks kinni peetud, siis deklareeritakse tulu tabelis 5.1
  • kui tulumaks ei ole kinni peetud, siis tabelis 7.3

Kui rentnik hüvitab vastavalt lepingule lisaks rendisummale ka enda poolt ruumi kasutamisega seotud kulu (näiteks elektrikulu, lauatelefoni kulu), siis sellist kulu hüvitist rendileandja tuluks ei loeta ja deklareerima ei pea.

Allikas: EMTA