Kust tekkis idee just selline HUUM teha?
Määravaks sai soov eksponeerida seda, mis funktsiooni osas kerise puhul olulisim — kivid, millele leili visata. Kivid sai korvi pandud ja muud osad võiamlikult märkamatuks muudetud. Ovaalse vormi eemärk on väljendada pehmet saunakogemust, mida keris pakub, korvi konstruktsioon on tuletatud inimese rinnakorvist, moodustades optimaalseima lahenduse riputamaks 55 kg kive seinale. Esteetiline sõnum ja tehnoloogiline idee — tavalisest suurem kividekogus — viisidki käsikäes lõpliku lahenduseni.

Foto: Aivar Kullamaa

Kui kaua kulus aega ideest teostuseni?
Pea kolm aastat. Minule oli see esimene reaalselt seeriatootmisesse jõudev toode, mis sai alguse Eesti Kunstiakadeemia kursusetööna, samuti oli tootja näol tegu alles alustava ettevõttega. Puudusid kogemused, kontaktid ja teadmised. Esimene prototüüp valmis ligi 9 kuud pärast esimest visaindit, siis kulus aasta sobiva tootja leidmiseks ja lahenduste modifitseerimiseks vastavalt tootja võimalustele. Alles enam kui kaks aastat pärast projekti algust toodeti proovipartii ning tegime viimased muudatused-parandused. Oleks saanud kiiremini, aga kes teab, kas tulemus olnuks sama hea.

Foto: Erik Riikoja

Kas selle aja jooksul sai seda täiustatud-muudetud?
Kerise esteetiline ja funktsionaalne idee olid algusest peale niivõrd konkreetselt paigas, et pigem tegelesime tehniliste lahenduste täiustamisega, välisilme oluliselt ei muutunud. Tõsi, seoses tootjapoolsete ettekirjutuste muutmisega kaotasime kerise alumisest äärest tumma elektroonikakarbi, tänu millele on nüüd näha ainult metallkorvitäit kive. Pisut muutsime ka proportsioone, et transpordikulusid minimeerida.

Mis edasi?
Huumi osas — ettevõte plaanib minu teada laieneda lisaks Euroopa turgudele veel ka Jaapanisse, Põhja-Ameerikasse ja mujale, samuti otsitakse võimalusi tooteportfelli täiendamiseks.

Minul endal on praegu käsil vaid üksikud disainiprojektid, keskendun pigem magistriõpingutele ja tegelen disaini põhjuste ja üldisemate eesmärkide uurimise ja juurutamise kui ka disiani loomisega — maailm on juba teatud tasandil head ja huvitavat disaini täis, nagu osaliselt näitasid ka selleaastased Bruno nominendid. On näha hulgaliselt loovaid lahendusi, kuid tihti ei ulatu loovus toote vormist ja funktsioonist kaugemale. Eestis on koostöö disaineri ja tooja vahel veel liialt pealiskaudne, mujal maailmas on disaineri roll laiaulatuslikum, sõnaõigust jagub ka tootmisportsesside ja toote elutsükli kujundamise valda just see valdkond pakubki hetkel enim huvi.

Foto: Erik Riikoja

Kas ja kes on disainimaailmas eeskujud-lemmikud nii meil kui ka mujal? Miks?
Usun, et disain on vahend, ja ei tohi kunagi saada eesmärgiks omaette, ning disaini kui distsipliini peaks rakendama laiemas plaanis erinevate murepunktide lahendamiseks. Ma imetlen disaini, mis põhineb ennekõike ratsionaalsusel, kuid ei unusta emotsioone — disain on ääretult võimas tööriist ning inspireerivaimad on lahendused, mis seda võimu mõistavad ning ei kuritarvita — paljuski jäävad sellised lahendused kahjuks väljapoole tänapäevast disainimaailma.

Kas ise oled suur saunataja?
Jah, kindlasti. Tunnistan, et pean lugu rohkem puuküttega keristest ning seetõttu saigi elektrikerise ehitust eelkirjeldatud moel uuendatud — kõikides saunades ei saa endale lubada puude põlemise lõhna ja mõnusat praksuvat heli, küll aga suutsime muuta elektriküttekerisest saadava saunakogemuse ehedeamaks ja meeldivamaks.

Huvitav on seegi, et Mihkel pole oma kerisega moodnekodu.ee lugejate lemmik esimest korda — aprillis jagas Eesti Sisearhitektide Liit parematele auhindu ja siis valis rahvas samuti HUUMi oma lemmikuks kategoorias ESE. Huvi korral loe lähemalt SIIT.

Autoridisaini kategoorias lugejate lemmikuks valitud MALE ja selle autorite Stella Soomlaisi ning Nick Rawcliffi kohta loe SIIT.