“Olukorras, kus “kujundamine” on iga koduperenaise ning koduajakirja ampluaa, on liidu põhiline funktsioon tutvustada eriala professionaalset poolt, millest tihti palju ei teata või ei räägita,“ tõdes Vaikla, ning lisas: “Pehmete väärtuste kõrval tegeleb sisearhitekt ikkagi ka väga tõsise professionaalse projekteerimistööga”.

Värskelt Eesti Kultuuri Koja liikmete hulka kuuluval Eesti Sisearhitekide Liidul on tänase seisuga 180 liiget, kellelt oodatake senisest suuremat panust liidu tegevusse. Edaspidine soov on eriala rolli ühiskonnas rohkem väärtustada.

Sisearhitektidelt on tänavu oodata väga mitmeid suuri ja olulisi sündmusi, nagu näiteks liidu tähtsündmuseks peetav rahvusvaheline sümpoosion “Interior Architecture — Dynamics of Theory and Practice”.

Tänavu nimetas Eesti Sisearhitektide Liit juba teist korda oma väärikaid ja silmapaistvaid liidu liikmeid auliikmeteks. Nõukoja otsusega austati auliikme tiitliga Eesti sisearhitektuuri ja tootedisaini elavat klassikut ning värsket Valgetähe III klassi teenetemärgi omanikku Mait Summatavetit.

“Liit ühendab erinevaid põlvkondi sisearhitekte ning paljud nooremad liikmed ei teagi, kes enne neid seda “põldu on kündnud”. Soovime rõhutada järjepidevust ning esmalt püüamegi auliikmeteks nimetada vanema põlve kolleege — see on meie tänu neile tehtu eest,” ütles Eesti Sisearhitektide Liidu aseesimees Ivi-Els Schneider.

Eesti Sisearhitektide Liidu (ESL) tänavusel, 20. märtsil toimunud üldkogul kinnitati nii 2014. aasta tegevuskava ja eelarve kui ka uus põhikiri, anti üle väärikas auliikme tiitel legendaarsele Mait Summatavetile ning avati esmakordselt liidu omad ruumid vanalinnas Rüütli 4.

Urmo Vaikla sõnul on omad ruumid liidule väga suureks sammuks ja heaks motivaatoriks valdkonna edasiarendamisel ning liikmete omavahelisel suhtlemisel.

“Kõige suurem ootus ja väljakutse on meile, et liiduga ühineks rohkem just noori sisearhitekte ja, et alati ei oleks küsimus, mis ma liidult saan, vaid pigem, kuidas ma saan ise kaasa lüüa,” rääkis Urmo Vaikla.