Turvalukk tuleb paigaldada kasutuslukust umbes 40 cm kõrgemale. Turvaluku keel on laiem ning needitud kokku kolmest karastatud terasest valmistatud plaadist. Uusima lahendusena on saadaval ka iseäranis turvaline konkskeel, mis sobitub piida sisse ja mida lahti kangutada on praktiliselt võimatu. Konkslukk tagab seega mitmekordse turvalisuse.

Olulist rolli turvalisuse tagamisel mängib kindlasti ka luku esiplaat, mis katab suhteliselt suure pinna ja mille all on turvaplaat, mida läbi puurida ei ole võimalik. Samuti pole lukuplaadil väljaspool kruvisid ja seega ei õnnestu sinna ka kruvikeerajat vahele suruda.

Konkskeelega ABLOY® BODAGUARD SL905

Turvaluku konkskeel on valmistatud karastatud terasplaatidest, millele on lisatud sirge teraskeel. Terasplaadid raskendavad lukukeele saagimist ja lisatud sirge keel välistab ukse avanemise ka nö väänamise teel. Turvaluku keel ulatub lukustatud asendis piida sisse 21 mm. Kõik need omadused annavad lukule kõrgeima murdmistugevuse ja -kaitse.
Turvaluku korpus kinnitatakse ukse külge nelja kruviga — ka see lisab vastupidavust ning turvalisust (lukk peab vastu külgsurvejõule 700 kg). 

Lukul on 8 muuki, mis võimaldavad üle 1 000 000 erineva võtmekombinatsiooni. Lukust saab võtme eemaldada alles siis, kui lukukeel on kas luku sees (uks on lahti) või täielikult välja keeratud (uks on lukus). Lisavõtmeid saab tellida ainult ABLOY volitatud edasimüüjate vahendusel tehasest, nii on välistatud soovimatute koopiate valmistamine kohapeal. Lisavõtmete valmistamiseks on vaja ette näidata võtmekaart, mille ostja on saanud ostmisel lukuga kaasa. Seal on kirjas kõik lukuga kaasas olnud võtmed ja sinna märgitakse üles tehtavad lisavõtmed. Nii säilib luku omanikul kontroll oma kodu võtmete üle.

Lisaks on uuel lukul täiustatud muukimiskaitse — võtmepesa sisaldab muukimisvastaseid elemente ja kurikaeltel pole võimalik lukku
muukimisvahenditega lahti muukida. Turvaluku kate on väljastpoolt sileda kujuga ning lamedate servadega — sellest ei saa tangidega kinni haarata ega katet maha murda.

Oluline roll on ka vasturaual, mis kinnitatakse piida sisse — konkskeel peab vasturauda sobima täpselt, seega tasub luku paigaldus tellida asjatundjatelt.

Pea meeles!
• Lukusta turvalukk alati siis, kui lahkud kodust. Akna kaudu sisenenud varas ei saa nõnda ukse kaudu suure noosiga väljuda.
• Ära lukusta turvalukku ise kodus olles — nii saad hädaolukorras (näiteks tulekahju) kodust viivitama lahkuda.
• Ka kõige parem kodukindlustusleping ei hoia ära vargust, vaid sa ise saad turvaluku lisamisega oma kodu kurikaelte eest kaitsta.