Kui aleviõiguste saamise ajaks 1917. aastal oli Nõmmel elanikke vaevalt 4000, siis linnaõiguste saamisel aastal 1926 juba 10 000 ja 1940. aastaks lausa 22 000. Kõik need inimesed vajasid kodu ja elamuehitus oli 1920.–1930. aastatel Nõmmel eriti intensiivne. Kuna sel ajal oli Eesti arhitektuuris funktsionalismi kõrgaeg, kerkisid mitmed silmapaistvad hooned just Nõmmele.

Nõmmele on oma meistrikäe jäädvustanud mitmed tuntud arhitektid. Kui mainida vaid mõnda tuntumat funktsionalistlikku ühepereelamut, võib välja tuua järgmiste arhitektide tööd: Edgar Kuusik (Nurme 40), Karl Tarvas (Kaare 6/8 / Vabaduse 95), Edgar Velbri (Õie 46), Erich Jacoby (Vabaduse pst 89). Kui niisugused villad kerkisid jõukatele tellijatele, siis keskklassi jaoks kujunes Nõmmel välja lausa omaette majatüüp, nn Nõmme maja.