Enne veel, kui ehitama asud, siis tasub teada, et lõkkekoht peab asuma hoonest ja muust põlevmaterjalist vähemalt kaheksa meetri kaugusel. Lõkkekohas ja grillimiskohas peab olema vähemalt üks tulekustutusvahend, mis tagab tule kustutamise ja selle leviku piiramise. Seadust ja tuleohutust silmas pidades on hea idee piiritleda tulease mittepõlevast materjalist pinnasekattega - ideaalne lahendus selleks on nii killustik kui ka kiviplaadid.

Vaata ideid!